Vijest
05.04.2022

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

NOVO - izmjena 26.4.2022.: Zbog raspodjele maksimalnog iznosa dostupnog na Natječaju, mogućnost daljnjih prijava na natječaj se obustavlja i natječaj se zatvara 28. travnja 2022. godine. Online prijave moguće je podnijeti do zaključno 28. travnja 2022. godine do 12 sati (podne). Kompletna prijava kandidata smatrat će se kada kandidat podnese online prijavu u roku te kada Sveučilište u Zagrebu zaprimi fizičku dokumentaciju kandidata (prijemni žig Sveučilišta) zaključno sa 28. travnjom 2022. godine.

Rok za online prijavu (odlazno osoblje) te za slanje fizičke prijavne dokumentacije za odlazno osoblje i dolazne predavače je ODMAH, a zaključno s 15. lipnja 2022. godine u 12 sati (podne).
Financijska potpora će se dodjeljivati prema redu zaprimanja prijava („first come, first served“).

 • Parcijalni rezultati za prijave zaprimljene do 15.-og u mjesecu bit će objavljeni do kraja toga mjeseca (Napomena: Odlazak na mobilnost u principu je moguć otprilike 10 dana nakon objave parcijalnih rezultata).
 • U slučaju ranijeg isteka planiranih financijskih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.
 • Budući da će se financijske potpore odobravati po redu prijava (dostava papirnate prijave), savjetuju se kandidati da svoju prijavu pošalju što je prije moguće.
 • Važna napomena: osobe kojima je odobrena mobilnost na natječaju objavljenom u prosincu 2021. godine ne mogu se prijaviti na ovaj natječaj. Rezultati Natječaja iz prosinca 2021.godine dostupni su na poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2021/

Nekoliko novina i važnih informacija (više detalja u uputama uz Natječaj):

 • Realizacija mobilnosti moguća je od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine
 • Zeleno putovanje - "green travel": moguće je ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak u slučajevima kada se član osoblja odluči za čišća prijevozna sredstva s nižim emisijama (npr. vlak) - za detalje v. privitak 6 - Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove.
 • Moguće je kombiniranje fizičkih i virtualnih mobilnosti u istoj mobilnosti tzv. kombinirana (blended) mobilnost.

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj
 2. Upute za online prijavu
 3. Hodogram prijave i glavne smjernice
 4. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2021./2022. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost)
 5. Europass obrazac za životopis
 6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
 7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova
 9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

Dodatna dokumentacija za odlazno osoblje:

10. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje 
11. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje
12. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje
13. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje
14. Prijedlog pozivnog pisma za odlazno osoblje (prihvaća se i službeni e-mail od strane prihvatne institucije)

Dodatna dokumentacija za dolazne predavače:

15. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
16. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
17. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja mobilnosti za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH (ispunjava i potpisuje sastavnica)


KLASA: 605-01/22-04/01
URBROJ: 380-153/136-22-2
Zagreb, 5. travnja 2022.Top