Vijest
14.05.2014

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2014./2015.

Na temelju odluke Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sjednice održane 5. svibnja 2014. i sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama Sveučilište u Zagrebu raspisuje 

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

za aktivnosti: 

 • održavanje nastave (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica; novo: nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH) 
 • stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica).

 

Rok za prijavu:

 • zaključno do srijede, 11. lipnja 2014.

Privici: 

 1. Prijavni obrazac
 2. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja za akademsku godinu 2014./15. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost)
 3. Nastavni plan (održavanje nastave) – nastavno osoblje 
 4. Plan rada (stručno usavršavanje) – nastavno i nenastavno osoblje
 5. Europass obrazac za životopis
 6. Upute za prijavu na Natječaj 
 7. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR) 
 8. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education (uključeni i Erasmus kodovi ustanova)
 9. Popis ISCED Subject area codes (str. 16-18/18) i Pretraživač ISCED kodova
 10. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR) – tablica razina jezičnih vještina

 

Napomena: Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu Natječaja još nisu objavljeni od strane
Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna Natječaja. Eventualne izmjene i nadopune
Natječaja bit će objavljene na stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.Top