Vijest
21.12.2021

Dobitnici Državne nagrade za znanost za 2020. godinu

Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donio je

Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2020. godinu.

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Kata Majerski, zaslužna znanstvenica Instituta Ruđer Bošković

– područje tehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Frano Barbir, professor emeritus, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

– područje biomedicine i zdravstva:
3. prof. dr. sc. Bojan Polić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

– područje biotehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Jagoda Šušković, professor emeritus, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje društvenih znanosti:
5. prof. dr. sc. Dean Ajduković, professor emeritus, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Petra Bajo, Hrvatski geološki institut
2. dr. sc. Goran Gajski, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
3. prof. dr. sc. Filip Najman, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
5. znanstveni suradnici: doc. dr. sc. Željka Lučev Vasić i prof. dr. sc. Mario Cifrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
6. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

– područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinički bolnički centar Zagreb
8. prof. dr. sc. Ivana Miletić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje biotehničkih znanosti:
9. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
10. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje društvenih znanosti:
12. prof. dr. sc. Dario Miočević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
13. prof. dr. sc. Pavle Mikulić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. Vlado Šakić i doc. dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

– područje humanističkih znanosti:
15. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

– područje tehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje biomedicine i zdravstva:
3. doc. dr. sc. Nina Pereza, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

– područje biotehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Nada Vahčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Dinko Župan, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Stipe Lukin, Institut Ruđer Bošković

– područje tehničkih znanosti:
2. doc. dr. sc. Anamarija Rogina, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

– područje biomedicine i zdravstva:
3. dr. sc. Inga Kavazović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

– područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Manuela Panić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– područje društvenih znanosti:
5. Barbara Gilić, mag. cin., Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

– područje humanističkih znanosti:
6. dr. sc. Ana Mihaljević, Staroslavenski institut

OBRAZLOŽENJA

Državne nagrade za znanost 
Dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagrada za životno djelo
Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.Top