Vijest
18.09.2017

Dekan Stomatološkoga fakulteta izabran za predsjednika Svjetskoga kongresa forenzične stomatologije

Tijekom održavanja Svjetskoga kongresa forenzične stomatologije (International Organization of Forensic Odonto-Stomatology - IOFOS) u Leuvenu u Belgiji od 13. do 15. rujna 2017. održana je i Generalna skupština koju čine predsjednici 36 zemalja iz cijeloga svijeta.

Svake tri godine na Generalnoj skupštini IOFOS-a izabire se predsjednik za naredno mandatno razdoblje. Za predsjednika IOFOS-a u periodu od 2017. do 2020. jednoglasno je izabran predsjednik Hrvatske udruge forenzičnih stomatologa - prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dekan Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor Hrvoje Brkić utemeljitelj je forenzične stomatologije u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao u identifikacijama žrtava Domovinskoga rata te u otvaranju prve Katedre za forenzičnu stomatologiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine.

Hrvatska udruga forenzičkih stomatologa utemeljena je prije 20 godina i od tada je ravnopravna članica IOFOS-a, a danas i predsjedavajuća. Zahvaljujući novom predsjedniku sljedeći svjetski kongres IOFOS-a bit će održan u Dubrovniku od 9. do 11. rujna 2020. godine.

IOFOS2017_712x385

 Top