Vijest
22.09.2020

Aplikacija 'Differ' - za povezivanje studenata i unaprjeđenje studentskoga iskustva

Chatbotovi i aplikacije za chat danas su veoma rasprostranjeni te se mogu koristiti u razne svrhe, no unatoč njihovim prednostima, rijetko se koriste u visokom obrazovanju. Pozivamo vas da se uključite u projekt Edubots te da isprobate prednosti koje vam donose nove tehnologije u visokom obrazovanju.

Erasmus+ projekt Best practices of pedagogical chatbots in higher education – Edubots, koji se provodi na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu, bavi se uvođenjem novih tehnologija u visoko obrazovanje s ciljem povezivanja studenata i unaprjeđenja studentskoga iskustva. Voditelj projekta je tvrtka EdTech Foundry iz Norveške, a FOI je jedan od partnera, uz Anna & Hubert Labs AB iz Švedske, Sveučilište u Leedsu iz Ujedinjenog kraljevstva, istraživački centar RISE iz Cipra i Sveučilište u Granadi iz Španjolske.

Kroz projekt partneri koriste i testiraju chat aplikaciju Differ i chatbotove Bo i Hubert te se očekuje se da će projekt pridonijeti jednostavnijoj integraciji studenata, posebice brucoša, u fakultetsko okruženje te da će olakšati interakciju između nastavnika i studenata. Projekt je u provedbi gotovo godinu dana i do sada je proveden prvi krug pilotiranja ovih aplikacija na partnerskim institucijama.

Prve ankete provedene na FOI-ju pokazale su kako je većina studenata bila zadovoljna mogućnostima Differa te im je korištenje Differa pomoglo u aktivnom sudjelovanju na predmetu, uspješnom završavanju predmeta te povezivanju s nastavnikom. Korištenjem aplikacije Differ nastavnici kreiraju on-line zajednice za svoje predmete te jednostavno mogu pozvati studente da im se priključe i diskutiraju o predmetu, obavezama i nejasnoćama.

U Differu je naglasak stavljen na poticanje komunikacije među studentima dok se nastavnici mogu priključiti u vrijeme tzv. virtualnih konzultacija ili kada im odgovara. Differ također omogućava uspostavljanje često postavljanih pitanja (eng. frequently asked questions, FAQ) s ciljem smanjivanja broja ponavljajućih studentskih pitanja te nudi mogućnost anketiranja studenata o kvaliteti nastave.

Pozivamo vas da se priključite nastavnicima širom Europe u korištenju ovih aplikacija u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. Osobe za kontakt su doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, voditeljica projekta na FOI-ju (dijana.plantak@remove-this.foi.unizg.hr) i doc. dr. sc. Goran Hajdin, član projektnog tima (goran.hajdin@remove-this.foi.unizg.hr).

Više informacija o samom projektu dostupno je na službenoj mrežnoj stranici projekta.Top