Vijest
30.08.2018

47. seminar Zagrebačke slavističke škole

Na Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu od 20. do 31. kolovoza 2018. održava se dvotjedni 47. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U radu Seminara sudjeluju inozemni studenti slavistike i kroatistike te sveučilišni nastavnici kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveni interes. Na ovogodišnjemu hrvatskom seminaru za strane slaviste sudjelovat će 65 polaznika koji dolaze iz dvadesetak država, a među njima su i polaznici iz Južne Koreje, Australije, Velike Britanije i SAD-a.

U nastavnome dijelu programa polaznici će u osam različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika, obrađivati lingvističke, književne i komparatističke teme te pojedina područja hrvatske povijesti. Studenti će također slušati tematski ciklus predavanja koji se koncentrira oko središnje teme Seminara "Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi".

Predavači na Seminaru bit će ugledni profesori i kulturni djelatnici: Krešimir Bagić, Tomislav Bogdan, Lana Molvarec, Jadranka Brnčić, Tea Rogić-Musa, Tvrtko Vuković, Tatjana Jukić, Leo Rafolt, Ljiljana Šarić, Mateusz-Milan Stanojević, Mario Brdar, Ida Raffaelli i Goran Tanacković Faletar.

U kulturološkome bloku zbivanja bit će prikazan ciklus hrvatskoga filma i organiziran posjet dubrovačkim znamenitostima, a polaznici će pogledati i dvije predstave na Dubrovačkim ljetnim igrama. Posebni su gosti Seminara književnici Krešimir Bagić i Miroslav Mićanović, filmski redatelj Miroslav Sikavica i teatrolog Leo Rafolt.

Tijek 47. seminara može se pratiti OVDJE.

Zagrebačka slavistička škola djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizaciju ovogodišnjega 47. seminara poduprli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo kulture i HAZU.Top