Vijest
29.05.2018

2018 Danube: Future Interdisciplinary School (DIS)

U tijeku su prijave za ljetnu školu DIS - Danube: Future Interdisciplinary School koja će se održavati na Sveučilištu Ruse u Bugarskoj, od 9. do 16. rujna 2018. Tema ovogodišnje ljetne škole je Project Management and Entrepreneurship for Sustainable Development of the Regions in the Danube River Basin. Rok za prijavu je 18. lipnja 2018. 

Prijaviti se mogu doktorandi i postdoktorandi s interesom u području intedisciplinarnih istraživanja u kontekstu održivog razvoja. 

Sudjelovanje u programu se ne naplaćuje, a životni troškovi (smještaj i prehrana) bit će pokriveni od strane organizatora (Sveučilišta u Kremsu) i sponzora (više o tome pročitajte u originalnom natječaju).

Sveučilište u Zagrebu refundirat će troškove puta za dva kandidata (doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu) do iznosa od 1000 kn po osobi.  U slučaju većeg broja kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu koji će biti odabrani da sudjeluju u ovoj ljetnoj školi, Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti će izvršiti rangiranje kandidata i odrediti dvoje kojima će biti financirani putni troškovi (stvarni troškovi). 

Natječaj

Web stranica

 

REFUNDACIJA TROŠKOVA PUTA

S obzirom da je na ovogodišnji program primljeno šestero kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti izvršit će rangiranje kandidata i odrediti dvoje kojima će biti financirani putni troškovi (stvarni troškovi).

Mole se zainteresirani kandidati da do 11. srpnja pošalju:

1. CV (ne duži od 4 stranice)

2. Popis objavljenih radova (ukoliko ih imaju)

3. Motivacijsko pismo (ne duže od 2 stranice)

4. Potvrdu o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu

Molim Vas da svu iznad navedenu dokumentaciju (na hrvatskom jeziku) pošaljete na e-mail: doktorski.studiji@unizg.hrTop