Upravljanje gradom

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravljanja gradom


Poštovani,

trenutno primamo predbilježbe za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Upravljanje gradom u ak. god. 2017./2018.

OBRAZAC ZA PREDBILJEŽBU


Opis studija

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu proučava aspekte gospodarenja gradom, njegovu povijest, postanak, izgradnju, funkcioniranje, transformaciju, te mjesto i ulogu grada u budućnosti. Studij je zamišljen kao inter(multi)disciplinarni specijalistički poslijediplomski studij u koji su uključeni programi iz urbane geografije i demografije, geopolitike, urbane ekonomije, prava, sociologije, psihologije, urbanizma i arhitekture, povijesti umjetnosti, medicine, prometa, krajobraza, urbane poljoprivrede, šumarstva i drugih relevantnih disciplina i aspekata.

Ovaj poslijediplomski studij namijenjen je širem krugu polaznika koji sudjeluju i koji će sudjelovati u rješavanju problema i donošenju odluka o unapređenju življenja i razvoju grada kao i stručnjacima u gradskim službama, a njegov temeljni cilj bio bi osigurati kvalitetniju edukaciju djelatnika gradskih i županijskih službi u cilju najboljeg gospodarenja gradskim i prigradskim resursima.

Nositelj studija

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije

U izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici Agronomskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Filozofskog fakulteta, Geodetskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta i Ekonomskog instituta.

Trajanje studija

Nastava na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje gradom traje četiri semestara i održava se tijekom dvije godine. Prva tri semestra predviđena su za održavanje nastave, a četvrti za pisanje završnog rada.

Program studija

Ukupno je predviđeno 360 sati nastave, odnosno po semestru 90 sati - od toga za temeljne (T) kolegije 60 sati, a za izborne (I) kolegije 30 sati. Za vrijeme cijelog studija student upisuje ukupno deset kolegija s predložene liste (2T + 1I = prvi semestar; 2T +1I = drugi semestar; 0T+4I = treći semestar i četvrti semestar = izrada završnog rada koji nosi 24 ECTS bodova).
 

Naziv temeljnih modula

Nositelj

Ustanova

Sati

ECTS

Upravljanje gradom

prof. dr. sc. Ivan Koprić

Pravni fakultet

30

10

Upravljanje financijama grada

dr. sc. Dubravka Jurlina-Alibegović

Ekonomski institut

30

10

Urbani sustavi - sociologijski aspekti

prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Filozofski fakultet

30

10

Gradovi - planiranje, struktura i zaštita

prof. dr. sc. Sonja Jurković

Arhitektonski fakultet

30

10

Urbana ekonomija i razvoj u gradu

prof. dr. sc. Ivo Družić
prof. dr. sc. Josip Tica

Ekonomski fakultet

30

10

Pravni aspekti upravljanja gradom

prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Pravni fakultet

30

10

Socijalna politika i socijalne intervencije

prof. dr. sc. Marina Ajduković

Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada

30

10

Zaštita okoliša u gradu

prof. dr. sc. Vesna Dragčević

Građevinski fakultet

30

10

Naziv izbornih modula

Nositelj

Ustanova

Sati

ECTS

Promet u gradovima

prof. dr. sc. Gordana Štefančić

Fakultet prometnih znanosti

20

7/7,5

Upravljanje gradom – informacijsko-komunikacijska tehnologija

prof. dr. sc. Neven Vrček

Fakultet organizacije i informatike

20

7/7,5

Stanovanje i stambena politika

prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Pravni fakultet - Stud. centar socijalnog rada

20

7/7,5

Obrazovanje i upravljanje ljudskim resursima

prof. dr. sc. Vinko Barić

Ekonomski fakultet

20

7/7,5

Menadžment javnih službi i industrijska politika u novim urbanim uvjetima

prof. dr. sc. Zoran Kovačević

Ekonomski fakultet

20

7/7,5

Pravno uređenje kulturnih dobara

prof. dr. sc. Tatjana Josipović,
prof. dr. sc. Marko Petrak

Pravni fakultet

20

7/7,5

Europske urbane politike

prof. dr. sc. Damir Grubiša

Fakultet političkih znanosti

20

7/7,5

Povijesna podloga

prof. dr. sc. Neven Budak

Filozofski fakultet

20

7/7,5

Psihološki procesi u urbanoj okolini

prof. dr. sc. Dean Ajduković

Filozofski fakultet

20

7/7,5

Urbani masovni mediji

prof. dr. sc. Gordana Vilović

Fakultet političkih znanosti

20

7/7,5

Gradska poljoprivreda

prof. dr. sc. Ivica Kisić

Agronomski fakultet

20

7/7,5

Prostor - planiranje i zaštita

prof. dr. sc. Oleg Grgurević

Arhitektonski fakultet

20

7/7,5

Lokalna demokracija i politički procesi

prof. dr. sc. Ivan Grdešić

Fakultet političkih znanosti

20

7/7,5

Studijsko putovanje 1 - Budimpešta

     

7/7,5

Studijsko putovanje 2 - Bratislava

     

7/7,5

Studijsko putovanje 3 - Beč

     

7/7,5

Seminarski rad

   

20

6

Pripremna radionica za pisanje završnog rada

   

10

6

Završni specijalistički rad

24


Mjesto izvođenja studijskog programa

Nastava će se održavati na Sveučilištu u Zagrebu, a pojedini oblici terenske nastave u odgovarajućim ustanovama.

Uvjeti upisa na studij

Na poslijediplomski studij mogu se upisati pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnom diplomskom studiju biomedicinskog, biotehničkog, društvenog, humanističkog, tehničkog i umjetničkog znanstvenog područja kao i diplomirani na sastavnicama drugih srodnih znanstveno-nastavnih područja uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

Polaznici poslijediplomskog studija obvezni su aktivno poznavati jedan svjetski jezik.

Akademski naziv

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja gradom (kratica univ. spec. admin. urb.).

Voditelj studija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PRIJEDLOG NASTAVNOG PLANA (.pdf)

Kontakt osoba
Zdravka Jerec Majić (zamjena za Anu Pribanić)
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: zjerec@unizg.hrTop