Rektorski kolegij

Rektorski kolegij u širem sastavu u akademskoj godini 2020./2021.

Članovi:

 1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor
 2. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
 3. prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
 4. prof. dr. sc. Jadranka Frece, predstavnica Vijeća biotehničkoga područja
 5. prof. dr. sc. Igor Gliha, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja
 6. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
 7. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
 8. prof. dr. sc. Ivan Koprek, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja
 9. prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje
 10. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, predstavnik Vijeća tehničkoga područja
 11. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, predstavnica Vijeća umjetničkoga područja
 12. prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnoga područja
 13. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
 14. prof. dr. sc. Nenad Turk, predstavnik Vijeća biomedicinskoga područja
 15. Mihovil Mioković, predstavnik studenata, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Dodatne informacije

Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. art. orator.
Ured rektora

e-adresa: matea.altic@remove-this.unizg.hr,
               rector@remove-this.unizg.hrTop