Rektorski kolegij

Rektorski kolegij u širem sastavu u akademskoj godini 2017./2018.

Članovi:

 1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor
 2. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, predstavnik Vijeća umjetničkoga područja
 3. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, predstavnica Vijeća prirodoslovnoga područja
 4. prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
 5. prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
 6. prof. dr. sc. Igor Gliha, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja
 7. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, predstavnik Vijeća tehničkoga područja
 8. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete
 9. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
 10. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
 11. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
 12. prof. dr. sc. Ivan Koprek, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
 13. prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje
 14. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
 15. prof. dr. sc. Nenad Turk, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
 16. Nediljko Jerković, predstavnik studenata, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu


Dodatne informacije

Katarina Prpić, prof.
voditeljica Ureda rektora

e-adresa: kprpic@remove-this.unizg.hr,
            rector@remove-this.unizg.hrTop