Vijest
09.11.2021

Uspjeh Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnom sajmu inovacija u Njemačkoj

Na 72. međunarodnom sajmu inovacija ‒ iENA 2021, najuglednijem i najstarijem sajmu te vrste u svijetu, koji se održavao od 4. do 7. studenoga 2021. u Nürnbergu u Njemačkoj, inovativni projekt Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osvojio je srebrnu medalju.

Medalja je pripala inovaciji pod nazivom Interakcija s računalom u realnom vremenu bazirana na metodi za izdvajanje pokretnih elemenata iz statične pozadine slike autora dr. sc. Vladimira Cviljušca.

Na sajmu, unatoč pandemiji bolesti COVID-19, bilo je prikazano gotovo četiristo inovacija iz više od trideset zemalja svijeta, a od kojih je ukupno četrnaest bilo iz Hrvatske. Organizatori ovogodišnjega 26. sudjelovanja hrvatskih inovatora na ovome sajmu bili su Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Graficki_inovacije Graficki_inovacije

Hrvatski su inovatori ostvarili sjajne rezultate u svim kategorijama te su nagrađeni s 3 zlatne, 6 srebrnih i 3 brončane medalje te s 2 posebne nagrade.

Zlatnu medalju osvojio je Mobilni vez autora Ive Vlainića, Frana Pokrajčića, Tomislava Pokrajčića i Ivana Vlainića iz tvrtke Jel-Tom d. o. o., Bee smart autora Matije Hržića i mentora Ivana Vlainića te inovacija PRO S autora Lovre Stipanovića i Josipa Oroza uz mentora Ivana Vlainića.

Uz inovaciju Sveučilišta u Zagrebu, srebrnu medalju još su osvojili i Solarni-električni bicikl sa hladnjakom autora Tomislava Pokrajčića, Frane Pokrajčića, Josipa Šuflaja i Ive Vlainić iz tvrtke Jel-Tom d. o. o., WC školjka bez vode i kemikalija autora Ervina Matića iz tvrtke I.ikaro d. o. o., Električki pogonjeno vozilo za osobnu upotrebu autora Martina Banka, RE-BOOK – besplatne knjižnice autora Petra Dundare i mentora Majde Milevoj Klapčić te Škola na dlanu – Aplikacija autora Tonija Borine, Damira Numić-Meše i mentorâ Eve Grujić i Nikole Vujačića iz Gimnazije u Puli.

Brončane medalje pripale su Didaktičkom pomagalu za slijepe i slabovidne osobe autora Ivana Veljovića i mentora izv. prof. dr. sc. Svena Maričića sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, BEE SMOKE inovativnom peletiranom gorivu za dimilicu autora Ivana Bračića iz tvrtke PIP d. o. o. te Ćeliji za robotsko pročišćavanje srha autora dr. sc. Marka Filipovića i Igora Stojkovića i tvrtki HS Produkt d. o. o.

Posebnu nagradu KIPAKorejske agencije za promociju inovacije dobila je inovacija WC školjka bez vode i kemikalija autora Ervina Matića iz tvrtke I.ikaro d. o. o., a posebnu nagradu FIRI Prvog iranskog instituta za inovacije i istraživanje inovacija Dodatak za podizanje skija i odlaganje skijaških štapova autora Saše Marušića.

Inovacije hrvatskih inovatora privukle su interes velikoga broja posjetitelja i predstavnika poslovne zajednice te su u skladu s tim na sajmu održani i brojni B2B sastanci.

U okviru sajma održani su brojni skupovi, od kojih i izborna skupština Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA), na kojoj je izabran i novi Izvršni odbor za sljedeće mandatno razdoblje. Član Izvršnoga odbora IFIA u sljedećem razdoblju i dalje će biti i predstavnik Udruge inovatora Hrvatske gospodin Zoran Barišić, koji ujedno obnaša dužnost i potpredsjednika IFIA-e, a također je bio i član Ocjenjivačkoga suda ovogodišnjega sajma iENA 2021.Top