Vijest
28.07.2014

Treći rezultati Natječaja - Erasmus+ studijski boravak - ak. god. 2014./15.

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je u veljači 2014., a studenti su se mogli prijaviti do 14. ožujka 2014.

Fakultetska povjerenstva izradila su rang listu studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava.

Na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2014.g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja Agencije za mobilnost i programe EU (Klasa: 605-47/14-02/1, Urbroj: 359-08/3-14-3) Sveučilište objavljuje rezultate Natječaja.

Prvi rezultati natječaja objavljeni su 29. travnja 2014., drugi rezultati 6. lipnja 2014., a treći rezultati se nalaze u priloženim tablicama. Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Na temelju rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:

 • pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i finaciranog studenta

ili

 • prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava (ne plaćaju troškove školarine na stranom sveučilištu) i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora te ispuniti i dostaviti službeni obrazac (dostupan pod Dokumenti i obrasci) da bi na vrijeme bili nominirani i mogli poslati svoju prijavu na strano sveučilište. Vlastoručno potpisani obrazac dostavlja se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - zero-grant“).

Rok: za ljetni semestar do 4. rujna 2014. godine. (za zimski semestar rok je bio do 15. svibnja 2014.)

Trećii rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Filozofski fakultet
 9.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10.     Fakultet organizacije i informatike
 11.     Fakultet prometnih znanosti
 12.     Fakultet političkih znanosti
 13.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14.     Geodetski fakultet
 15.     Geotehnički fakultet
 16.     Građevinski fakultet
 17.     Grafički fakultet
 18.     Hrvatski studiji
 19.     Katolički bogoslovni fakultet
 20.     Kineziološki fakultet
 21.     Medicinski fakultet
 22.     Muzička akademija
 23.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 26.     Pravni fakultet
 27.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28.     Stomatološki fakultet
 29.     Metalurški fakultet
 30.     Šumarski fakultet
 31.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 32.     Učiteljski fakultet
 33.     Veterinarski fakultet

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2014./15.“, te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koju student prima iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga napominjemo da pokriva samo dio troškova života. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2014./15. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 €,
 2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 410 €,
 3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosit će 460 €.

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan, odnosno Ivani Veldić.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijega socioekonomskog statusa, ako su zadovoljili uvjete Natječaja, primit će i dodatnu financijsku potporu od 200 EUR mjesečno iz projektnih sredstava. Uz rang liste s trećim rezultatima Natječaja posebno je objavljena i tablica s rezultatima natječaja za dodatnu financijsku potporu studentima slabijeg socioekonomskog statusa.

Rezultati i popis studenata koji su prijavili slabiji socioekonomski status

ODUSTANAK OD RAZMJENE

Studenti mogu odustati od razmjene. Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 4. rujna 2014. za ljetni semestar. Studenti koji odlaze u zimskom semestru imali su rok do 15. svibnja 2014. Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu da ode na razmjenu.
U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u zadanom roku (obrazac dostupan pod Dokumenti i obrasci). Izjava se dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - odustanak od razmjene“).

JEZIČNI TEČAJ

Informacije o jezičnim tečajevima bit će dostupne naknadno.

ZAVRŠNA NAPOMENA

Budući da sve informacije i dokumenti potrebni za provedbu mobilnosti još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna koje bit će objavljene na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ .

DOKUMENTI I OBRASCI


Klasa: 605-01/14-22/17
Ur. broj: 380-153/068-14-70
Zagreb, 28. srpanj 2014.Top