Vijest
07.02.2014

Skupština Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske na Učiteljskom fakultetu

Radno predsjedništvo (slijeva nadesno): dr. sc. Marija Lorger, zapisničarka, mr. Elida Ružić, članica, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, predsjednik, dr. sc. Mara Šumanović, članica, i prof. emeritus dr. sc. Vladimir Findak, pozvani predavač i počasni predsjednik

U prostorijama Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 3. veljače 2014. održana je XVIII. redovita skupština Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske.

Osim uobičajenih točki dnevnog reda, Udruga je donijela odluku o promjeni imena u Hrvatska udruga kinezioloških metodičara te odluku o izboru Inicijativnog odbora međunarodne asocijacije metodičara na čelu s prof. dr. sc. Ivanom Prskalom te počasnim predsjednikom prof. emeritusom dr. sc. Vladimirom Findakom. Sastanak skupštine iskorišten je za redovito tematsko predavanje o temi U susret predmetnom kurikulu, koje je održao prof. emeritus dr. sc. Vladimir Findak.

Udruga kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske osnovana je 2. lipnja 2003. u Gospiću u tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi i na inicijativu Koordinacijskog tijela nastavnika kolegija: Kineziološka metodika, Osnove kineziologije i Kineziološka kultura na učiteljskim učilištima Republike Hrvatske, koji je osnovan 25. listopada 2002. u Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, danas Odsjek Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je Udruge unaprijediti osposobljenost studenata učiteljskih učilišta za rad u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području putem kontinuiranog podizanja vrsnoće kolegija: Kineziološka metodika, Kineziologija i Kineziološka kultura te kolegija koji sadržajem odgovaraju tim kolegijima a drugih su naziva, kao i kolegija koji su u funkciji osposobljavanja za rad u tom području.

Udruga danas ima više od 30 članova i obuhvaća nastavnike svih učiteljskih i kinezioloških fakulteta Republike Hrvatske. U dosadašnjem djelovanja snažno je pridonijela harmoniziranju programa učiteljskih i odgojiteljskih studija unutar RH, ali i u suglasju s europskim visokoškolskim prostorom. Posebno se to odnosi na usklađivanje programa koji osposobljavaju buduće učitelje i odgojitelje za rad u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom prostoru.Top