Vijest
02.02.2015

Rezultati Produžetka Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2014./2015.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje privremene rezultate Produžetka Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2014./2015. za aktivnosti: podučavanje (STA) i osposobljavanje (STT).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-lista. Žalbe se šalju na staff@remove-this.unizg.hr

Nakon naznačenoga roka Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost žalbe. 

 

Privitak:

 

Klasa: 605-01/14-22/26
Urbroj: 380-153/037-15-6

 

Napomena: Gore navedeni rezultati doneseni su temeljem suglasnosti nadležnog prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša budući da je odlukom Senata od 17. prosinca 2014. (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-021/109-14-1) razriješen Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, koji je u natječaju najavljen kao tijelo za izbor prijava pristiglih na natječaj. Top