Vijest
14.03.2023

Rezultati natječaja za stipendije bilateralne suradnje Sveučilišta_rok dostave 16.2.2023.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisani su Natječaji za stipendije za bilateralnu razmjenu studenata za akademsku godinu 2023./24.(kojima je rok dostave dokumentacije bio 16. veljače 2023.) na sljedeća Sveučilišta te su odabrani kandidati:

Chuo University, Japan

  • Bruno Maričić, Fakultet strojarstva i brodogradnje

National University of Singapore (NUS), Singapur

  • Elena Wachtler (Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Universidad de Chile, Čile

  • Martina Šandorović (Ekonomski fakultet)

National Cheng Kung University (NCKU), Tajvan

  • Ivan Strahija (Fakultet strojarstva i brodogradnje)


Molimo odabrane kandidatkinje da se jave u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, (osoba za kontakt Hrvoje Nikolić; tel. +385 1 46 98 165 ; bilateral_exchange@unizg.hr).Top