Vijest
08.04.2021

Prvi rezultati Natječaja za virtualnu mobilnost studenata, Erasmus+ KA107-Ruska Fedracija (FER, FFZG)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Prve rezultate Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

Rezultati se odnose na prijave studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Filozofskog fakulteta.

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je 9. ožujka 2021., a studenti su se mogli prijaviti do 4. travnja 2021.

Fakultetsko povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva izradilo je rang listu studenata. Odabrani studenti sudjelovat će u virtualnoj mobilnosti na ciljanom partnerskom sveučilištu izvan EU, a sukladno pravilima Erasmus+ projekta nije moguća dodjela financijskih potpora za virtualne mobilnosti.

Na temelju Rezultata Natječaja studente koji su odabrani za virtualnu mobilnost u ak. god. 2020./2021. i 2021./22. središnji Ured za međunarodnu suradnju će nominirati na ciljano strano sveučilište, a kopiju nominacije elektroničkom poštom student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Mole se odabrani studenti da se prije, za vrijeme i po završetku razmjene pridržavaju propisanih uputa koje su dane u „Uputama za studente, program Erasmus+ između programskih i partnerskih država, Ključna aktivnost 1 (KA107 za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

STUDENTI S INVALIDITETOM
Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti e-mailom jave središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, koordinatorica: Željka Pitner (rok: nakon Rezultata i prije potpisivanja ugovora o financiranju, a najkasnije do 20. svibnja 2021.).

ODUSTANAK OD RAZMJENE
Studenti mogu odustati od razmjene najkasnije do 31. svibnja 2021.

U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u zadanom roku (obrazac dostupan pod Dokumenti i obrasci). Izjava se dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS PARTNERSKE ZEMLJE (KA107) - odustanak od razmjene“).

PRILOZI

1. Prvi rezultati Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

2. Upute studentima odabranima za virtualnu mobilnost u svrhu studija., program Erasmus+ između programskih i partnerskih država, Ključna aktivnost 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

3. HODOGRAM AKTIVNOSTI i „CHECK“-LISTA za Erasmus+ mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

4. Dokumenti i obrasci.

UPUTA O ŽALBI
Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 radnih dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom, s naznakom „Žalba“ na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Središnji ured za međunarodnu suradnju,
Za. Erasmus+ KA107 SMS Natječaj
Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb, RH

U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku, ali Povjerenstvu fakulteta akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna / nedostavljena dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

NAPOMENA: Ako Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene rezultate, oni će se smatrati konačnima.

Klasa: 605-01/18-01/70
URBROJ: 380-155/073-21-422

Zagreb, 15. travnja 2021.
Top