Vijest
22.06.2019

Preminuo počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mladen Vranić

Prof. dr. sc. Mladen Vranić, redoviti profesor fiziologije i interne medicine na Sveučilištu u Torontu u Kanadi i počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu preminuo je u 90. godini u Torontu.

Profesor Vranić kao vodeći svjetski znanstvenik s velikim opusom znanstvenoga i edukativnoga rada uvelike je utjecao na razvoj istraživanja i liječenja šećerne bolesti. Trajnom suradnjom s hrvatskim institucijama, pridonio je razvoju znanosti i visokoškolskoga obrazovanja u Hrvatskoj, međunarodnoga ugleda Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske. Tijekom 50 godina rada promijenio je neke dotada važeće postavke u istraživanjima dijabetesa. Hipoteza koju je proučavao u smislu analize čimbenika koji mogu pogoršavati, ali i poboljšavati utjecaj tjelesne aktivnosti u ovoj bolesti, danas je prihvaćena u cijelom svijetu, kao i podaci o promjenama mišića, jetre i pankreatičnih alfa-stanica u hiperglikemiji te mnoge druge spoznaje koje je uspio implementirati u klinički rad i industriju.

Prof. dr. sc. Mladen Vranić počasni je doktorat primio u studenome 2011. za iznimne doprinose temeljnim i kliničkim znanostima u području biomedicine kao 94. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu.

Mladen Vranić rođen je 3. travnja 1930. u Zagrebu, kao sin jedinac, u obitelji koja je bila pod velikim akademskim utjecajem oca matematičara, sveučilišnoga profesora i dekana Tehničkoga i Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo rano, još na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokazivao je znanstveni interes za metabolizam ugljikohidrata i dijabetes. Godine 1963. dr. Vranić je primio poziv od profesora Charlesa Besta, suotkrivača inzulina i jednoga od najpoznatijih fiziologa toga doba, da bude njegov postdoktorand u Torontu, gdje je nastavio istraživačku i nastavničku karijeru.

Izabran je u mnoga znanstvena i stručna udruženja i institute. Od 1991. do 1995 predstojnik je Odjela za fiziologiju na Sveučilištu u Torontu. Gost je i pozvani predavač na mnogim svjetskim sveučilištima, član i predsjednik mnogih uvaženih odbora, a osim zagrebačkoga, dodijeljen mu je i počasni doktorat Medicinskoga fakulteta u Stockholmu. Podučio je i vodio veliki broj mlađih istraživača i akademskih osoba koje su danas izuzetne važne i cijenjene i znanstvenom okruženju, čime se uvrstio u skupinu istraživača s iznimnim znanstvenim rezultatima.

Sveučilište u Zagrebu izražava najdublju sućut obitelji Vranić.Top