Vijest
22.08.2016

Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak.god. 2016./2017. (6.dio)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaje za studentske razmjene u akademskoj godini 2016./2017. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom sveučilištu City University of Hong Kong (Hong Kong).

Rok za prijave: 12.rujna 2016.

Natječaj - City University of Hong Kong

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih ili diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom sveučilištu M.V. Lomonosov (Ruska Federacija).

Rok za prijave: 12.rujna 2016.

Najtečaj - M.V. Lomonosov

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih srestava redovitim studentima preddiplomskih ili diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom sveučilištu Pontificia Universidad Católica de Chile (Čile).


Rok za prijave: 19.rujna 2016.

Natječaj - Pontificia Universidad Católica de ChileTop