Vijest
20.07.2018

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. godinu 2018./2019.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 12. redovitoj sjednici u 349. ak.god. (2017./2018.) održanoj 12. lipnja 2018. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.

Datum objave Natječaja: 20. srpnja 2018.


Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2018./2019. (.pdf)


Upisne kvote navedene su u tablici koja je sastavni dio Odluke Senata.

Odluka Senata - Tablica upisnih mjesta, diplomski studiji, 2018./2019.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 

Više o upisima možete vidjeti OVDJE.Top