Vijest
29.05.2017

Na ERF-u održana edukacija edukatora u okviru trogodišnjega Erasmus+ projekta

Od 22. do 25. svibnja 2017. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je edukacija u okviru Erasmus+ projekta na kojoj su sudjelovali predstavnici partnerskih institucija. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sudjeluje kao partner u trogodišnjem Erasmus+ projektu ASSISTING BETTER COMMUNICATION -ABC (Pomoć pri boljoj komunikaciji), 573610-EPP-l-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP. Nositelj projekta je Ilia State University iz Gruzije, a u projektu sudjeluje ukupno 17 partnera iz 6 zemalja. ABC projekt ima za cilj unapređenje studijskih programa iz logopedije i audiologije kroz edukaciju nastavnoga osoblja i upoznavanje sa suvremenim metodama poučavanja, te dijagnostičkim metodama i intervencijama.

Svrha događanja bila je edukacija edukatora. Ukupno je bilo 16 nastavnika (sveučilišnih profesora i asistenata) s Ilia State University (Tbilisi, Gruzija), University of Haifa, Gordon University College i Ono University College (Izrael), Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Istočno Sarajevo (BiH).

Osim susreta sa članovima Odsjeka za oštećenja sluha i Odsjeka za logopediju, gosti su posjetili Laboratorij za govornu i slušnu akustiku, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja i Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih, a u Centru za rehabilitaciju posjetili su Kabinet za oštećenja sluha i Logopedski kabinet s naglaskom na terapiju mucanja.Top