Vijest
13.04.2022

Konačni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija za ak. god. 2021./2022.

Temeljem uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. koji je bio otvoren od 16. veljače do 11. ožujka 2022., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o dodjeli 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2021./2022. prema priloženim popisima.

Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.  stipendije za izvrsnost – 372 stipendije

B.  stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 16 stipendija

C.  stipendije uspješnim studentima sportašima –  7 stipendija

D.  stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 105 stipendija

Na Natječaj je ukupno bio prijavljen 781 kandidat.

Studenti dobitnici će biti informirani o vremenu i načinu potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju iz javnih izvora (izuzev Erasmus+ stipendije) o čemu će Sveučilište u Zagrebu izvršiti provjeru. Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na e-mail stipendije@unizg.hrTop