Vijest
29.07.2017

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2017./18. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2017./2018. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

O eventualnom pomaku na listama čekanja za obje aktivnosti osobe na listama čekanja bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Pomaci na rang-listama bit će objavljeni ovdje.


Privitak:

 

KLASA: 605-01/17-04/3
URBROJ: 380-153/037-17-86Top