Vijest
18.07.2016

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2016./17.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2016./2017. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

O eventualnom pomaku na listama čekanja za obje aktivnosti, osobe na listama čekanja, a kojima će biti dodijeljena financijska sredstva, bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Pomaci na rang-listama bit će objavljeni ovdje.


Privitak:


KLASA: 605-01/16-22/23
URBROJ: 380-153/037-16-90Top