Vijest
10.05.2017

Intedisciplinarna škola za doktorande i postdoktorande - Danube: Future Interdisciplinary School 2017

Pozivaju se doktorandi i postdoktorandi da se prijave na natječaj za interdisciplinarnu školu DANUBE: Future Interdisciplinary School koja će se održavati od 14. - 21. srpnja 2017. u Kremsu, Austrija (kampus Danube-University of Krems). Program interdisciplinarne škole omogućit će polaznicima stjecanje znanja o kulturološkim, društvenim, ekonomskim i ekološkim utjecajima koje globalne promjene imaju na dunavski sliv.

U uvodnom dijelu koji će obuhvaćati primarnu temu programa - globalne promjene - predavanjima će se predstaviti teme prirodne i kulturne baštine, digitalizacije, energetske učinkovitosti i inovacija te teme održivosti i upravljanja. Kroz dva poludnevna izleta polaznici će moći produbiti svoje znanje o navedenim temama. Drugi dio programa bit će posvećen grupnom radu tijekom kojeg će se razvijati nacrti potencijalnih projekata. 

Službeni jezik programa je engleski.

 

TROŠKOVI:

Sudjelovanje u programu je besplatno (ne plaća se školarina).

Organizacijski troškovi i troškovi boravka na kampusu (hrana i smještaj) bit će pokriveni od strane organizatora. 

Polaznici sami plaćaju troškove putovanja. Sveučilište u Zagrebu osigurat će pokrivanje putnih troškova za 2 kandidata, u maksimalnom iznosu do 1.000 kn. Kandidati (prva 2 kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu) će biti odabrani prema popisu primljenih kojeg će organizator objaviti 6. lipnja 2017. 

 

Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. (putem obrasca za prijavu kojeg ćete pronaći u originalnom tekstu natječaja).

Detaljne informacije o programu interdisciplinarne škole te o načinu prijave pročitajte u originalnom tekstu natječaja OVDJE.

 

 

 Top