Vijest
22.05.2020

ERF: Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji"

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.Pravo upisa
 
na studij imaju osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna odstupanja i njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva) te koji ispunjavaju uvjete natječaja. Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi.

Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova.

Ostali uvjeti:

  • Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim teškoćama
  • Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

Prijavi je potrebno prilložiti: 

  1. ispunjeni obrazac za prijavu (www.erf.unizg. hr)
  2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom  i diplomskom sveučilišnom studiju  - ovjerena  preslika ili preslika diplome uz original na uvid
  3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
  4. prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog  ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena
  5. životopis
  6. potvrdu o radnom iskustvu
  7. domovnicu (original ili preslik)
  8. potvrdu o uplati administrativnih troškova natječaja (200,00 kn)  na  IBAN Fakulteta:

HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Razredbeni postupak – specijalistički studij 2020
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Razredbeni postupak
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati isključivo pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Pristupnici će biti obaviješteni putem mail adrese koju navedu u prijavi.
Druga razina  se sastoji u procjeni afiniteta pristupnika za studij i temelji se na razgovoru koji će se provesti u rujnu 2020. godine.

Broj upisnih mjesta: 25 

Školarina iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

Rok za podnošenje prijava:  90 dana od dana objavljivanja natječaja

Sva potrebna dokumentacija šalje se /ili predaje osobno ili online/putem maila na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(za poslijediplomski specijalistički studij)
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska 83f, 10 000 Zagreb  

ili mailom na:
referada.poslijediplomski@remove-this.erf.unizg.hr

Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI možete dobiti na mrežnoj stranici Fakulteta gdje možete preuzeti i obrazac za prijavu.
Informacije na e-mail: referada.poslijediplomski@remove-this.erf.unizg.hrlucia.samardzic@remove-this.erf.unizg.hr ili na tel. (01) 24 57 558Top