Vijest
20.05.2020

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2020./2021.

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za prijavu do utorka 16. lipnja 2020. u 12 sati (podne).

 

Dodatna napomena: Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, odlukom od 1. lipnja odobrava se prijenos nerealiziranih mobilnosti iz 2019/20. Za više informacija obratiti se matičnoj sastavnici. 

Nekoliko je novina u ovome natječaju (više detalja u uputama uz Natječaj):

 • Zbog javnozdravstvene situacije u Hrvatskoj i u svijetu te oštećenja sastavnica uzrokovanih potresom, prijava se vrši samo online (bez slanja papirnate dokumentacije) te se nastojalo da kandidati mogu sve korake prijave obaviti virtualno (v. Skraćeni pregled hodograma prijave). 
 • Nastavno na navedeno, prijavna dokumentacija je djelomično izmijenjena spram prošlogodišnjeg natječaja. 
 • Najraniji datum početka mobilnosti: 1. kolovoza 2020.
 • Moguće je ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak u slučajevima kada se član osoblja odluči za čišća prijevozna sredstva s nižim emisijama (npr. vlak) što rezultira skupim putnim troškovima. 

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj
 2. Upute za online prijavu
 3. Skraćeni pregled hodograma prijave
 4. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2020./2021. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost) – uvršteni su sporazumi potpisani i dostavljeni Središnjem uredu za međunarodnu suradnju do zadanoga roka (1. studenoga 2019.) - ispravak od 22.5.2020.
 5. Europass obrazac za životopis
 6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
 7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova
 9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

Dodatna dokumentacija za odlazno osoblje:

10. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje 
11. Prijedlog nastavnog plana za mobilnost u svrhu podučavanja (ili kombinirana mobilnost) – ispunjava nastavno osoblje
12. Prijedlog plana rada za mobilnost u svrhu osposobljavanja – ispunjava nastavno i nenastavno osoblje
13. Prijedlog pozivnog pisma za odlazno osoblje

Dodatna dokumentacija za dolazne predavače:


14. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
15. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
16. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja mobilnosti za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH (ispunjava i potpisuje sastavnica)

 

KLASA: 605-01/20-04/2
URBROJ: 380-153/037-20-2
Zagreb, 20. svibnja 2020.Top