Vijest
18.05.2018

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2018./2019.

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za prijavu je zaključno 7. lipnja 2018.

 

Nekoliko je novina u ovome natječaju (više detalja u uputama uz Natječaj):

 • potpora za životne troškove: novo grupiranje zemalja i novi iznosi 
 • u kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati na 4 sata/tjedan
 • za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja (i za kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje): naglasak na razvijanju pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma
 • plan diseminacije rezultata mobilnosti te diseminacije znanja stečenih na osposobljavanju (u nastavnom planu/planu rada)
 • financijska potpora za izvanredne putne troškove ako standardni iznosi ne pokrivaju najmanje 70% putnih troškova.

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj 
 2. Upute za online prijavu
 3. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2018./2019. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost) – uvršteni su sporazumi potpisani i dostavljeni središnjem Uredu za međunarodnu suradnju do zadanoga roka (1. studenoga 2017.) - ispravak do 4.6.2018.
 4. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje
 5. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova
 6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje 
 7. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje 
 8. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
 9. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje 
 10. Europass obrazac za životopis
 11. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR) 
 12. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 13. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova 
 14. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

KLASA: 605-01/18-04/08
URBROJ: 380-153/037-18-2
Zagreb, 18. svibnja 2018.Top