Vijest
13.06.2017

Ekipa podružnice Rektorata Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala na 19. sportskim igrama NSZVO-a

Od 7. do 11. lipnja 2017. u Rovinju su održane 19. sportske igre Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Natjecalo se preko 500 sudionika iz 42 podružnice sa svih sveučilišta.

Prva tri mjesta u sveukupnom poretku osvojili su: 1. Fakultet organizacije i informatike (Varaždin) Sveučilišta u Zagrebu, 2. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku3. Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

Sudjelovalo je više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, među kojima su najbrojnije predstavnike imali Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Filozofski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet.

Ekipa Sveučilišta u Zagrebu – podružnice Rektorata zauzela je 5. mjesto u ukupnom poretku na cijelom natjecanju, a sudjelovala je u sastavu: Mirjana Drenovački, Martina Cvitanović, Mirela Čmelješević, Ana Fruk, Rudi Grubišić, Jura Kapustić, Vladimir Kovač, Sandra Kramar, Ljubica Krpelj, Petra Lojen, Andrea Lukin, Sniježana Papić Malijan, Miroslav Rajter, Marin Rak, Marko-Jakov Šimunović, Kristina Šimunović, Maks Vinšćak i Tomislav Živković.

IgreNSZVO_Rovinj_lipanj2017 IgreNSZV_Rovinja_lipanj2017

Osvojila je ukupno 14 odličjašest medalja i osam pehara s ovim rezultatima:

STRELJAŠTVO – MUŠKI

1. MJESTO Marin Rak

CROSS
– ŽENE

I. kategorija
1. MJESTO – Petra Lojen

II. kategorija
2. MJESTO – Kristina Šimunović

III. kategorija
2. MJESTO – Mirjana Drenovački

CROSS – MUŠKI

I. kategorija
3. MJESTO – Jura Kapustić

POTEZANJE KONOPA MUŠKI

2. MJESTO – Jura Kapustić, Vladimir Kovač, Marin Rak, Marko-Jakov Šimunović, Maks Vinšćak

POTEZANJE KONOPA MJEŠOVITO

2. MJESTO Jura Kapustić, Petra Lojen, Sniježana Papić Malijan, Kristina Šimunović, Maks Vinšćak

POTEZANJE KONOPA ŽENE

3. MJESTO – Mirela Čmelješević, Petra Lojen, Ljubica Krpelj, Sniježana Papić Malijan, Kristina Šimunović

 

STOLNI TENIS – PAROVI – ŽENE

2. MJESTO Martina Cvitanović i Ines Kolanović (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

STOLNI TENIS – PAROVI – MJEŠOVITO

2. MJESTO Martina Cvitanović i Antonijo Šimunović (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

PLIVANJE – ŽENE

3. MJESTO – Andrea Lukin

VESLANJE NA DASCI – ŽENE
3. MJESTO Sniježana Papić Malijan

VESLANJE NA DASCI – MUŠKI

3. MJESTO Maks Vinšćak

ODBOJKA NA PIJESKU – MJEŠOVITO

3. MJESTO Rudi Grubišić, Tomislav Živković, Petra Lojen, Sniježana Papić Malijan, Vladimir Kovač

Ekipa Rektorata, osim u nagrađenim disciplinama, natjecala se i u muškoj i ženskoj košarci, muškom i ženskom boćanju i pikadu.

Medalje i pehari koje su nam "za dlaku" izmakle:

 

STOLNI TENIS – POJEDINAČNO - ŽENE

4. MJESTO - Martina Cvitanović

KOŠARKA – MUŠKI

4. MJESTO Vladimir Kovač, Rudi Grubišić, Tomislav Živković, Miroslav Rajter, Maks Vinšćak

CROSS – ŽENE

I. kategorija

4. MJESTO – Ana Fruk

CROSS – MUŠKI

I. kategorija

4. MJESTO – Maks Vinšćak

II. kategorija

4. MJESTO – Marko-Jakov Šimunović

Posebna zahvala ide ojačanjima naše ekipe:

- u košarci Kreši Škrlecu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Antoniju Šimunoviću (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
- u stolnom tenisu Ines Kolanović (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i Antoniju Šimunoviću (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Čestitamo svim sudionicima!

 IgreNSZVO_Rovinj_lipanj2017 IgreNSZVO_Rovinj_lipanj2017 
 IgreNSZVO_Rovinj_lipanj2017  IgreNSZVO_Rovinj_lipanj2017


Top