Vijest
31.05.2022

Drugi parcijalni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Druge parcijalne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-lista. Molimo žalbe poslati sa zaključno 8. lipnja  2022. na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i
  • skenirano na e-mail adresu staff@unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

 

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi - rok za potvrdu mobilnosti / za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju).

 

Privitci:

 

 

KLASA: 605-01/22-04/01
URBROJ: 380-153/136-22-65Top