Vijest
14.05.2015

Dr. sc. Ivan Piljac omogućio slobodan e-pristup dvjema svojim knjigama

Ivan Piljac, umirovljeni profesor Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, omogućio je slobodni pristup dvjema svojim knjigama: Elektroforeza (objavljena 2006.) i Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode (objavljena 2010.).


Elektroforeza je objavljena kao prvi sveučilišni udžbenik o tehnikama elektroforeze na hrvatskomu jeziku i do tada nije imala uzora u hrvatskoj stručnoj literaturi. Namijenjena je studentima dodiplomskoga i poslijediplomskoga studija, diplomiranim inženjerima u području temeljne i primijenjene kemije, biokemije, molekularne biologije i genetike, farmacije, veterine i medicine i svim stručnjacima koji rabe neke od inačica elektroforeze.

Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode interdisciplinarni je sveučilišni udžbenik na hrvatskomu jeziku i predstavlja značajan doprinos hrvatskoj znanstveno-stručnoj literaturi. Opširna građa na izvoran je način obrađena u četrnaest poglavlja, od kojih svako čini zasebnu cjelinu, pa studentima prirodoslovnih, tehničkih i srodnih fakulteta omogućuje izbor poglavlja u skladu s nastavnim programom studija koje pohađaju. Izvrstan je priručnik i njihovim nastavnicima te stručnjacima u praksi. Izvornim, sveobuhvatnim, preglednim i interdisciplinarnim pristupom ona je jedinstven sveučilišni udžbenik.

Navedene knjige odobrio je Senat Sveučilišta u Zagrebu kao sveučilišne udžbenike. Knjige predstavljaju digitalizirana izdanja izvornika, a dostupne su u PDF formatu putem Nacionalne i sveučilišne knjižnice, odnosno izravno,  na sljedećim poveznicama Hrvatskoga arhiva weba:

Elektroforeza

Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode

Zahvaljujemo profesoru Piljcu na ovom vrijednom doprinosu akademskoj i stručnoj zajednici.Top