Vijest
04.11.2015

Konferencija o praksi i standardima na doktorskim studijima

Od 26. do 27. listopada 2015. Sveučilište u Zagrebu bilo je domaćin Konferencije o praksi i standardima na doktorskim studijima. Konferencija je održana pod okriljem Regionalne platforme za suradnju u visokom obrazovanju i akademskim istraživanjima, koju je osnovalo jedanaest sveučilišta, pet ministarstava i dvije agencije s odgovornošću za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoja iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija).

Konferencijom su predsjedali prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Pejić, pomoćnik ministra za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ladislav Novak, koodinator Platforme, i prof. dr. sc. Stane Pejovnik, predsjednik Savjeta Platforme. U fokusu Konferencije bila je komparativna analiza prakse i standarda doktorskih studija na sveučilištima koja sudjeluju u Platformi s ciljem promicanja kvalitete doktorske diplome iznad praga koji propisuju nacionalne agencije za kvalitetu u visokom obrazovanju i znanosti.

Sudionici su postigli široki konsenzus u vezi sa strateškim dokumentom Quality Code for Doctoral Degree, koji treba biti osnova na kojoj će se u okviru Platforme organizirati specifična sveučilišna struktura s ciljem da djeluje kao inkubator kvalitete za doktorske studije u regiji.

U nastavku konferencije održan je sastanak Savjeta Platforme, na kojem su usvojeni strateški dokumenti Platforme: Akcijski plan Platforme za razdoblje 2015. – 2018. i dokument Quality Code for Doctoral Degree. Također su prihvaćene neke izmjene u međunarodnom statutu Platforme (Articles of Associciation) te je izabran novi predsjedatelj Izvršnoga odbora Platforme. Na tu važnu dužnost jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu.Top