Razmjena sveučilišnih djelatnika

Međunarodna razmjena sveučilišnih djelatnika

 

Mobilnost sveučilišnih djelatnika vrlo je važan dio internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti. 

Nastavno osoblje Nenastavno osoblje                          

Mobilnost unutar EU-a:
• Erasmus+ KA131
• Natječaj za akademsku mobilnost         

Mobilnost izvan EU-a:
• Erasmus+ KA171
• Erasmus+ KA131 međunarodno otvaranje
• Natječaj za akademsku mobilnost

Mobilnost unutar EU-a:
• Erasmus+ KA131

Mobilnost izvan EU-a:
• Erasmus+ KA171
• Erasmus+ KA131-međunarodno otvaranje

 

Erasmus+ - KA 1 - Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) - mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja

• Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2021. – 2027.
• više informacija ovdje

   A) mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131)
• odredišta: tzv. programske zemlje tj. države članice EU-a, Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska
• moguće razdoblje mobilnosti: od približno 1. srpnja tekuće godine do 30. rujna sljedeće kalendarske godine
• moguće aktivnosti:
1) održavanje nastave – nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu
2) stručno usavršavanje osoblja u poduzećima i na visokim učilištima – job shadowing ili (Erasmus) Staff Week za nastavno i nenastavno osoblje
• postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu
• objava natječaja: dva puta godišnje (kasno proljeće i kasna jesen)
• više informacija ovdje

   B) mobilnosti između država članica EU-a i trećih zemalja koje nisu pridružene programu
(KA171, KA131 - međunarodno otvaranje)

• odredišta: tzv. treće zemlje koje nisu pridružene programu – ciljane institucije s kojima Sveučilište u Zagrebu ima bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji; popis partnera možete pronaći ovdje.
• moguće razdoblje mobilnosti: razdoblje od 36 mjeseci, počevši od 15. studenoga tekuće godine
• moguće aktivnosti:
1) poučavanje – nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica,
2) kombinacija poučavanja i stručnog usavršavanja – nastavno osoblje,
3) stručno usavršavanje / osposobljavanje - nastavno i nenastavno osoblje.
• trajanje individualne mobilnosti: minimalno 5 dana, najviše 1 mjesec
• postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu
• objava natječaja: nekoliko puta godišnje na stranicama Sveučilišta
• više informacija o natječajima i mogućnostima razmjene ovdje

Natječaj za akademsku mobilnost

• dodjeljuje se lump sum prema zemljopisnim područjima
• objava natječaja: dva puta godišnje (proljeće, jesen)
• postupak prijave: putem matičnih sastavnica
• više informacija ovdje

  Podsjetnik: plan raspisivanja natječaja kroz godinu

Erasmus+ (KA1) Natječaj za akademsku mobilnost

Erasmus+ KA131
• jednom godišnje (u proljeće, cca travanj/svibanj)

Erasmus+ KA171
• krajem svake kalendarske godine (za neiskorištene budžete za pojedine zemlje raspisuju se tijekom godine)

Erasmus+ KA131 međunarodno otvaranje
• nekoliko puta godišnje prema dostupnim mjestima

• u proljeće: prijave za mobilnosti od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće kalendarske godine (osim stavaka A i D)

• jesen (cca listopad):  prijave za mobilnost za cijelu sljedeću kalendarsku godinu (stavke A i D), prijave za mobilnost od 1. siječnja do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine (stave B i C)

 

 
Top