Česta pitanja i odgovori

PITANJA

Upis studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu u Zagrebu

1. Želim upisati preddiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

2. Želim upisati diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

3. Želim upisati poslijediplomski specijalistički studij na Sveučilištu u Zagrebu.

4. Želim upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Sveučilištu u Zagrebu. 

5. Koji se studijski programi izvode na Sveučilištu u Zagrebu?

6. Koji se studijski programi izvode na Sveučilištu u Zagrebu na engleskom jeziku?

7. Koji su rokovi za upise na studijske programe?

8. Trebam li pričekati objavljivanje natječaja za upis i onda predati zahtjev za priznavanje ili postupak priznavanja mogu pokrenuti prije objavljivanja natječaja?

Razdoblje studija

9. U inozemstvu sam započeo studij, ali ga nisam završio te bih ga želio nastaviti na Sveučilištu u Zagrebu.

10. Mogu li u jednom zahtjevu zatražiti priznavanje odslušanih i položenih ispita na nekoliko inozemnih sveučilišta/fakulteta?

Dokumentacija 

11. Koja je dokumentacija potrebna za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije?

12. Koja je dokumentacija potrebna za priznavanje razdoblja studija (odslušanih i položenih ispita)?

13. Tko prevodi dokumentaciju na hrvatski jezik?

14. Možete li me uputiti na ovlaštenog prevoditelja?

15. Mogu li predati ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije koja je izdana na drugom stranom jeziku te prevedena na engleski jezik, a zatim je s engleskog prevedena na hrvatski jezik?

16. Moram li dostaviti baš svu dokumentaciju koja je navedena u obrascu zahtjeva?

17. Moram li dostaviti navedene originale ili mogu dostaviti ovjerene preslike?

18. Tko može ovjeriti preslike (fotokopije)?

19. Mogu li prevesti diplomu stečenu u inozemstvu putem google ili drugih prevoditelja dostupnih na internetu?

20. Treba li prevoditi na hrvatski jezik kvalifikacije stečene na području bivše SFRJ?

21. Mogu li navesti poveznicu na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen plan i program studija ili ga moram ispisati i priložiti uz ostalu dokumentaciju?

22. Diploma i dodatak diplomi moje sveučilište izdaje samo u PDF formatu. Na koji način mogu priložiti iste kada tražite fizički original?

23. Zbog kasnijeg izdavanja diplome trenutno nemam diplomu tj. javnu ispravu kojom se dokazuje moja inozemna obrazovna kvalifikacija. Mogu li dobiti rješenje o priznavanju?

24. Predana je sva dokumentacija navedena u obrascu zahtjeva, a stigla mi je obavijest da trebam dostaviti još neke dokumente. Zašto?

Postupak priznavanja

25. Mogu li dobiti potvrdu da sam predao zahtjev?

26. Koliki su troškovi postupka?

27. Koliko traje postupak priznavanja?

28. Mogu li se upisati na studij prije završenog postupka priznavanja?

29. Imam li pravo na žalbu?

30. Mogu li u obrascu zahtjeva navesti nekoliko fakulteta na kojima bih nastavio studij?

31. Nisam u mogućnosti dostaviti neki od traženih dokumenata. Što učiniti?

32. Može li se trošak postupka uplatiti internetom ili mora biti uplaćen općom uplatnicom?

33. Trebam li podnijet zahtjev za priznavanje niže razine obrazovanja (npr. bachelor) ako tražim priznavanje više razine obrazovanja (npr. master)?

34. Mogu li u jednom zahtjevu zatražiti priznavanje više inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?

Ostala pitanja

35. Što je automatsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije?

36. Je li potrebno pokretati postupak priznavanja ako je inozemna diploma stečena u državi članici Europske unije?

37. Je li moguće napraviti ekvivalenciju stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije s kvalifikacijom koja se stječe u Republici Hrvatskoj?

38. Vrijedi li mi rješenje izdano od Sveučilišta u Zagrebu za upis na ostale visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj?

39. Vrijedi li mi rješenje izdano od Sveučilišta u Zagrebu za upis na studije u Europskoj uniji?

40. Mogu li se s rješenjem o akademskom priznavanju zaposliti u Republici Hrvatskoj?

41. Zašto mi u rješenju ne piše na hrvatskom jeziku titula i akademski naziv kojega sam stekao u inozemstvu?

42. Može li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanja razdoblja studija?

43. Jesu li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom oslobođeni obveze plaćanja naknade troškova postupka?

44. Ima li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom pravo na povrat troškova prijevoda dokumentacije?

45. Kako mogu saznati hoće li mi se kvalifikacija koju ću steći u inozemstvu priznati u Republici Hrvatskoj?

46. Kome trebam predati zahtjev za priznavanje ako želim upisati instituciju/fakultet koja nije u sastavu Sveučilišta u Zagrebu?

47. Želim upisati studij u inozemstvu kome se trebam javiti radi priznavanje diplome stečene u Republici Hrvatskoj?

48. Povjerenstvo mi je izdalo pozitivno rješenje, ali me na fakultetu nisu upisali. Zašto?

49. Zahtjev je predan prije više od dva mjeseca, a rješenje mi nije stiglo. Zašto?

50. Rješenje mi nije stiglo na adresu navedenu u obrascu zahtjeva. Što mogu učiniti?

51. Dobio samo obavijest da mi dokumentaciju ne možete poslati budući da Hrvatske pošte ne šalju pošiljke u moju zemlju. Što mogu učiniti?

52. Vrijedi li mi izdano rješenje o priznavanju za upis studija u sljedećoj akademskoj godini?

53. U državi bivše SFRJ sam završio „stari studijski program“ prije uvođenja Bolonjskog procesa. Živim i radim u Hrvatskoj te bi mi za potrebe posla trebalo usklađivanje stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom. Možete li mi izdati takvu potvrdu?


ODGOVORI

Upis studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu u Zagrebu


 

 
1. Želim upisati preddiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Za upis preddiplomskih studijskih programa kontaktirajte sastavnicu na kojoj namjeravate upisati studij odnosno https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx2. 
Želim upisati diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Za upis diplomski studijskih programa kontaktirajte sastavnicu na kojoj namjeravate upisati studij http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ te istovremeno pokrenite postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ 


3. Želim upisati poslijediplomski specijalistički studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Za upis poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa kontaktirajte sastavnicu na kojoj namjeravate upisati studij. Informacije su dostupne na stranicama sastavnice odnosno na  http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/poslijediplomski-specijalisticki-studiji-sveucilista-u-zagrebu/  te istovremeno pokrenite postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ 


4. Želim upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Za upis poslijediplomski sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa kontaktirajte sastavnicu na kojoj namjeravate upisati studij. Informacije su dostupne na stranicama sastavnice odnosno na   http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/ te istovremeno pokrenite postupak akademskoga priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ 5. Koji se studijski programi izvode na Sveučilištu u Zagrebu?

Popis studijskih programa koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Pregled svih studija koji se izvode u Republici Hrvatskoj može se naći na u bazi Mozvag: https://mozvag.srce.hr/preglednik/

Također, na stranicama Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski sveučilišni studiji: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/preddiplomski-studiji/, diplomski sveučilišni studiji: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/diplomski-studiji/podrucje-prirodnih-znanosti/, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/integrirani-studiji/, poslijediplomski specijalistički studiji: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Poslijediplomski/doktorski_i_specijalisticki_studiji/2020_Popis_i_status_poslijediplomskih_specijalistickih_studija_Sveucilista_u_Zagrebu_2020_za_WEB_18._listopada_2021.pdf odnosno http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji: http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji-suz/, stručni studiji: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/strucni-studiji/

 

 

 

 6. Koji se studijski programi izvode na Sveučilištu u Zagrebu na engleskom jeziku?

Popis studijskih programa koji se izvode na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/studiji-na-engleskom-jeziku/

Za recentne informacije pogledajte i stranice studija na webu fakulteta odnosno akademije.7. Koji su rokovi za upise na studijske programe?

Rokovi za prijavu i upise propisani su natječajima za upis diplomskih studijskih programa koji se objavljuju za svaku akademsku godinu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/

Natječaji za upise poslijediplomskih programa (specijalističkih i doktorskih) objavljuju se na stranicama fakulteta i akademija, odnosno Sveučilišta.  Preporučamo kontaktirati voditelje/ administratore studija radi više informacija.8. Trebam li pričekati objavljivanje natječaja za upis i onda predati zahtjev za priznavanje ili postupak priznavanja mogu pokrenuti prije objavljivanja natječaja?

Postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacije nije vezan uz upisni postupak. Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije možete podnijeti tijekom cijele godine.

Razdoblje studija


9. U inozemstvu sam započeo studij, ali ga nisam završio te bih ga želio nastaviti na Sveučilištu u Zagrebu.

Sve informacije kao i obrazac zahtjeva za priznavanje razdoblja studija (priznavanje odslušanih i položenih ispita u inozemstvu) a u svrhu nastavka i završetka studija na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu možete pronaći na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/


10. Mogu li u jednom zahtjevu zatražiti priznavanje odslušanih i položenih ispita na nekoliko inozemnih sveučilišta/fakulteta?

Da. U obrascu zahtjeva navedete sve visokoškolske institucije na kojima ste odslušali i položili pojedine ispite te u dokumentaciji dostavite transkript (prijepis ocjena) sa svake navedene institucije.

Dokumentacija


11. Koja je dokumentacija potrebna za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije?

Popis dokumentacije nalazi se u obrascu zahtjeva kojega trebate ispuniti pod točkom 6. http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/


12. Koja je dokumentacija potrebna za priznavanje razdoblja studija (odslušanih i položenih ispita)?

Popis dokumentacije nalazi se u obrascu zahtjeva kojega trebate ispuniti pod točkom 6. http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/


13. Tko prevodi dokumentaciju na hrvatski jezik?

Dokumentaciju na hrvatski jezik prevodi ovlašteni sudski tumač za jezik na kojemu je dokumentacija izdana ili ovlašteni prevoditelj za jezik na kojemu je dokumentacija izdana.


14. Možete li me uputiti na ovlaštenog prevoditelja?

Ne. Podatke o ovlaštenim prevoditeljima ili ovlaštenim sudskim tumačima možete naći putem mrežnih tražilica.: https://mpu.gov.hr/otvoreni-podaci/24346 . Ured prihvaća prijevode od svih ovlaštenih prevoditelja.


15. Mogu li predati ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije koja je izdana na drugom stranom jeziku te prevedena na engleski jezik, a zatim je s engleskog prevedena na hrvatski jezik?

Iznimno možete predati takav prijevod uz obrazloženje zašto niste u mogućnosti dostaviti prijevod s jezika na kojemu vam je izdana inozemna visokoškolska kvalifikacija


16. Moram li dostaviti baš svu dokumentaciju koja je navedena u obrascu zahtjeva?

Da. Morate dostaviti svu propisnu dokumentaciju. Ako niste u mogućnosti dostaviti neki od dokumenata trebate priložiti pisano obrazloženje i rok u kojemu ćete biti u mogućnosti dostaviti isti.


17. Moram li dostaviti navedene originale ili mogu dostaviti ovjerene preslike?

Trebate dostaviti svu originalnu dokumentaciju koja je navedena u obrascu zahtjeva.


18. Tko može ovjeriti preslike (fotokopije)?

Preslike (fotokopije) u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik. U drugim državama preslike mogu biti ovjerene od drugih nadležnih tijela.


19. Mogu li prevesti diplomu stečenu u inozemstvu putem google ili drugih prevoditelja dostupnih na internetu?

Ne. Takvi prijevodi neće biti uvaženi.


20. Treba li prevoditi na hrvatski jezik kvalifikacije stečene na području bivše SFRJ?

Kvalifikacije stečene na visokoškolskim ustanovama na području bivše SFRJ do 8. listopada 1991. ne podliježu postupku priznavanja.
Ako ste kvalifikaciju stekli nakon 8. listopada 1991. trebate pokrenuti postupak priznavanja te prevesti istu na hrvatski jezik ako nije izdana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


21. Mogu li navesti poveznicu na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen plan i program studija ili ga moram ispisati i priložiti uz ostalu dokumentaciju?

Možete navesti poveznicu s time da na poveznici treba biti dostupan plan i program studija čijim ste završetkom stekli inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju čije priznavanje tražite.


22. Diploma i dodatak diplomi moje sveučilište izdaje samo u PDF formatu. Na koji način mogu priložiti iste kada tražite fizički original?

Povjerenstvo iznimno prihvaća kvalifikacije i ostalu dokumentaciju koja se izdaje samo u PDF formatu, ali za takvu kvalifikaciju i dokumentaciju trebate navesti način na koji je moguće neovisno provjeriti njihovu autentičnost.


23. Zbog kasnijeg izdavanja diplome trenutno nemam diplomu tj. javnu ispravu kojom se dokazuje moja inozemna obrazovna kvalifikacija. Mogu li dobiti rješenje o priznavanju?

Ne. Rješenje ne možete dobiti, ali vam možemo izdati potvrdu o predanom zahtjevu s kojom se možete prijaviti na natječaj i eventualno, ako interni akti sastavnice daju takvu mogućnost te ako ispunite ostale kriterije, uvjetno upisati. Kad pribavite javnu ispravu kojom se dokazuje vaša inozemna obrazovna kvalifikacija trebate nam dostaviti istu kako bismo vam izdali rješenje.

Pojedine sastavnice mogu, ako su internim aktom tako propisale, zatražiti potpisivanje i ovjeru posebne izjave kojom dodatno potvrđujete da ste svjesni karaktera uvjetnog upisa te da ćete, u slučaju izdavanja negativnog rješenja, izgubiti sva prava.


24. Predana je sva dokumentacija navedena u obrascu zahtjeva, a stigla mi je obavijest da trebam dostaviti još neke dokumente. Zašto?

Povjerenstvo, na temelju Poslovnika o radu Povjerenstva http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Poslovnici/Poslovnik_Povjerenstva_IVK_2017.pdf može zatražiti dodatnu dokumentaciju. Rokovi za donošenje rješenja u tom slučaju teku od dana kada dostavite tražene dopune.

Postupak priznavanja


25. Mogu li dobiti potvrdu da sam predao zahtjev?

Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija poslat će vam, nakon što zahtjev bude urudžbiran, putem e-pošte potvrdu o predanom zahtjevu te vas obavijestiti ako trebate eventualno dostaviti neke dopune. S potvrdom se možete prijaviti na natječaj i eventualno, ako interni akti sastavnice daju takvu mogućnost te ako ispunite ostale kriterije, uvjetno upisati.

Pojedine sastavnice mogu, ako su internim aktom tako propisale, zatražiti potpisivanje i ovjeru posebne izjave kojom dodatno potvrđujete da ste svjesni karaktera uvjetnog upisa te da ćete, u slučaju izdavanja negativnog rješenja, izgubiti sva prava.


26. Koliki su troškovi postupka?

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (Narodne novine, br. 60/2005 i 10/2008).

Trenutno visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 60 eura.
Trenutno visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu iznosi 30 eura.


27. Koliko traje postupak priznavanja?

Postupak traje najduže dva mjeseca od dana predaje zahtjeva i kompletne dokumentacije. Postupak u prosjeku traje 2-6 tjedana ovisno o terminima sjednica Povjerenstva koje odlučuje o svakom pojedinom zahtjevu.


28. Mogu li se upisati na studij prije završenog postupka priznavanja?

Možete ako vam sastavnica odobri uvjetni upis.


29. Imam li pravo na žalbu?

Da. Pravo na žalbu imate u roku od 15 dana od dana preuzimanja rješenja odnosno prigovora na mišljenje o automatskom priznavanju. Detaljnije upute podnošenju žalbe/prigovora sadržane su u pravnom lijeku koji je sastavni dio rješenja odnosno mišljenja.


30. Mogu li u obrascu zahtjeva navesti nekoliko fakulteta na kojima bih nastavio studij?

Iznimno možete navesti dvije sastavnice ako se prijavljujete za sličan studij (npr. psihologija na Filozofskome fakultetu i na Fakultetu hrvatskih studija). U ostalim slučajevima trebate podnijeti dva zahtjeva.


31. Nisam u mogućnosti dostaviti neki od traženih dokumenata. Što učiniti?

Morate dostaviti svu propisnu dokumentaciju. Ako niste u mogućnosti dostaviti neki od dokumenata trebate priložiti pisano obrazloženje i rok u kojemu ćete biti u mogućnosti dostaviti istu. Iz opravdanih razloga Povjerenstvo može razmatrati vaš zahtjev i bez pojedinog traženog dokumenta, ali je za takvu situaciju predviđen poseban postupak.


32. Može li se trošak postupka uplatiti internetom ili mora biti uplaćen općom uplatnicom?

Možete uplatiti putem interneta i ispisati ili poslati putem e-pošte dokaz o uplati troškova.


33. Trebam li podnijet zahtjev za priznavanje niže razine obrazovanja (npr. bachelor) ako tražim priznavanje više razine obrazovanja (npr. master)?

U pravilu ne trebate osim ako sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na kojoj namjeravate nastaviti studij izričito traži priznavanje obje razine visokoškolskoga obrazovanja.

U redovitoj proceduri dostatno je da, kao što je navedeno u obrascu zahtjeva, dostavite ovjerenu presliku prethodno stečene kvalifikacije. Poželjno je da dostavite i prijepis ocjena/transkript ili dodatak diplomi za nižu razinu obrazovanja.


34. Mogu li u jednom zahtjevu zatražiti priznavanje više inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?

Ne. Ako tražite priznavanje više inozemnih visokoškolskih kvalifikacija trebate podnijeti zahtjev i propisanu dokumentaciju za svaku od kvalifikacija čije priznavanje tražite.

Ostala pitanja


35. Što je automatsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije?

Automatsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije predviđa Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/22), a provodi se za kvalifikacije koje ispunjavanju propisane kumulativne uvjete:
- da je kvalifikacija stečena u državi u kojoj je nacionalni kvalifikacijski okvir povezan s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja te
- da je vanjsko osiguravanje kvalitete visokog učilišta provela agencija upisana u Europski registar za osiguravanje kvalitete (EQAR).

U postupcima priznavanja za kvalifikacije koje ispunjavaju navedene kriterije izdaje se mišljenje.


36. Je li potrebno pokretati postupak priznavanja ako je inozemna diploma stečena u državi članici Europske unije?

Da. Potrebno je pokrenuti postupak.


37. Je li moguće napraviti ekvivalenciju stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije s kvalifikacijom koja se stječe u Republici Hrvatskoj?

Ne. Postupak utvrđivanja ekvivalencije odnosno priznavanja potpune istovrijednosti inozemnih diploma (tzv. Nostrifikacija) bio je predviđen Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma koji je stavljen van snage 2003. godine. Priznavanje inozemne kvalifikacije za pristup tržištu rada ne provodi se na Sveučilištu i provodi se prema posebnom postupku.


38. Vrijedi li mi rješenje izdano od Sveučilišta u Zagrebu za upis na ostale visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj?

Ne. Za upis studijskih programa na drugim sveučilištima/veleučilištima trebate se javiti njihovim uredima za akademsko priznavanje ili tajništvima.


39. Vrijedi li mi rješenje izdano od Sveučilišta u Zagrebu za upis na studije u Europskoj uniji?

Ne. Trebate pokrenuti postupak priznavanja sukladno zakonskim propisima države u kojoj namjeravate upisati studij.


40. Mogu li se s rješenjem o akademskom priznavanju zaposliti u Republici Hrvatskoj?

Ne. U svrhu zapošljavanja trebate pokrenuti postupak priznavanja pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija


41. Zašto mi u rješenju ne piše na hrvatskom jeziku titula i akademski naziv kojega sam stekao u inozemstvu?

U skladu s važećim propisima, u postupku priznavanja se ne dodjeljuju stručni i akademski nazivi niti akademski stupanj, već Povjerenstvo u tijeku postupka, na temelju priložene dokumentacije, utvrđuje ispunjavate li s razinom kvalifikacije stečene u inozemstvu minimalne uvjete za upis razine visokoškolskoga obrazovanja koju namjeravate upisati na Sveučilištu u Zagrebu.


42. Može li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanja razdoblja studija?

Da. Mogu podnijeti zahtjev u slučaju da imaju svu potrebnu dokumentaciju, djelomičnu dokumentaciju i u slučaju da nemaju dokumentaciju. Za njih je Zakonom propisana dodatna procedura priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanja razdoblja studija.


43. Jesu li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom oslobođeni obveze plaćanja naknade troškova postupka?

Da, oslobođeni su plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na temelju Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (Narodne novine, br. 60/2005 i 10/2008). 


44. Ima li azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom odnosno stranca pod privremenom zaštitom pravo na povrat troškova prijevoda dokumentacije?

Za pokrivanje troškova prevođenja dokumenata koje je potrebno dostaviti u postupku priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija mogu se obratiti Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.


45. Kako mogu saznati hoće li mi se kvalifikacija koju ću steći u inozemstvu priznati u Republici Hrvatskoj?

U predmetima akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Povjerenstvo odlučuje o svakom pojedinom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu prijave na natječaj i upisa studijskih programa koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Načelno za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije trebaju biti ispunjeni minimalno sljedeći uvjeti: da kvalifikacija u državi stjecanja predstavlja visokoškolsku kvalifikaciju, da ju je izdala visokoškolska institucija koja posjeduje akreditaciju izdanu od nadležnog akreditacijskog tijela države u kojoj je stečena kvalifikacija te da je studijski program čijim je uspješnim završetkom stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija također akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela države u kojoj je stečena kvalifikacija kao i da je u državi stjecanja kvalifikacije sa stečenom kvalifikacijom moguće upisati razinu studija koja se želi upisati na Sveučilištu u Zagrebu.


46. Kome trebam predati zahtjev za priznavanje ako želim upisati instituciju/fakultet koja nije u sastavu Sveučilišta u Zagrebu?

Trebate se javiti instituciji/fakultetu na kojoj želite upisati studij.


47. Želim upisati studij u inozemstvu kome se trebam javiti radi priznavanje diplome stečene u Republici Hrvatskoj?

Trebate se javiti instituciji na kojoj namjeravate nastaviti studij koja će vas uputiti u postupak priznavanja. Informacije možete potražiti i slanjem upita nacionalnom ENIC/NARIC uredu države u kojoj namjeravate upisati studij.


48. Povjerenstvo mi je izdalo pozitivno rješenje, ali me na fakultetu nisu upisali. Zašto?

Pozitivno rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ne osigurava automatski upis na željeni studijski program već je preduvjet za prijavu na natječaj za upis predmetnog studija. Svaka sastavnica Sveučilišta u Zagrebu može odrediti dodatne uvjete ili tijekom razredbenog postupka zaključiti da niste ispunili ostale, internim aktima sastavnice propisane, uvjete za upis.


49. Zahtjev je predan prije više od dva mjeseca, a rješenje mi nije stiglo. Zašto?

Postoji više potencijalnih razloga. Prije svega molimo vas da provjerite vašu elektroničku poštu, posebno neželjenu poštu. Možda ste dobili obavijest da dokumentacija nije potpuna te samim time nismo mogli ni pokrenuti postupak. Druga mogućnost je da je rješenje koje šaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom vraćeno jer niste isto preuzeli u propisanom roku. Treća mogućnost je da je postupak još uvijek u tijeku radi dodatnih konzultacija vezanih uz vašu kvalifikaciju.


50. Rješenje mi nije stiglo na adresu navedenu u obrascu zahtjeva. Što mogu učiniti?

Rješenje šaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu koju ste naveli u obrascu zahtjeva. Bit će nam vraćeno ako ga niste preuzeli u propisanom roku. U tom slučaju ćemo vas kontaktirati radi ponovnog slanja ili preuzimanja istog.


51. Dobio samo obavijest da mi dokumentaciju ne možete poslati budući da Hrvatske pošte ne šalju pošiljke u moju zemlju. Što mogu učiniti?

Hrvatske pošte ne isporučuju poštanske pošiljke u neke države. Jedna mogućnost je da vam pošiljku pošaljemo u neku drugu državu primatelju koji će u vaše ime preuzeti pošiljku. Druga mogućnost je da provjerite koje kurirske službe pouzdano dostavljaju iz Republike Hrvatske pošiljku u vašu državu te da vam ju na taj način pokušamo poslati. U tom izuzetnom slučaju trebat ćete pokriti te dodatne troškove dostave.


52. Vrijedi li mi izdano rješenje o priznavanju za upis studija u sljedećoj akademskoj godini?

Načelno rješenje se izdaje i vrijedi za akademsku godinu u kojoj odnosno za koju se podnosi zahtjev. Ako se uvjeti iz natječaja za upis studija nisu mijenjali sastavnica Sveučilišta može eventualno prihvatiti rješenje. U protivnom ćete morati ponovno zatražiti priznavanje.


53. U državi bivše SFRJ sam završio „stari studijski program“ prije uvođenja Bolonjskog procesa. Živim i radim u Hrvatskoj te bi mi za potrebe posla trebalo usklađivanje stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom. Možete li mi izdati takvu potvrdu?

Sveučilište u Zagrebu ne može izdati potvrdu o ekvivalenciji budući da ste studij završili u drugoj državi. Pretpostavljamo da imate pravo od institucije koja je izdala kvalifikaciju zatražiti izdavanje potvrde o ekvivalenciji ili nove diplome. U svakom slučaju trebate se javiti matičnoj instituciji koja vam je izdala diplomu te će vas upoznati s zakonskim propisima koji reguliraju ovo pitanje u državi stjecanja kvalifikacije.

  


Top