Preddiplomski studiji

Preddiplomski studiji

Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri do četiri godine i njegovim se završetkom stječe od 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), uz naznaku struke. Na Sveučilištu u Zagrebu izvodi se 138 preddiplomskih studija.

Područje prirodnih znanosti

Prirodoslovno-matematički fakultet

MATEMATIČKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički

FIZIČKI I GEOFIZIČKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika (Geofizički odsjek) - upisi zajedno s Integriranim studijem Fizike

GEOGRAFSKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer istraživački

GEOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Geologija

BIOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Biologija
Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija
Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu

KEMIJSKI ODSJEK
Preddiplomski sveučilišni studij Kemija

Područje tehničkih znanosti

Arhitektonski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
Preddiplomski sveučilišni studij Dizajn

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Preddiplomski sveučilišni studij Kemijsko inženjerstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Kemija i inženjerstvo materijala
Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena kemija

Fakultet prometnih znanosti
Preddiplomski sveučilišni studij Promet
Preddiplomski sveučilišni studij Inteligentni transportni sustavi i logistika
Preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja
Preddiplomski sveučilišni studij Zrakoplovstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Mehatronika i robotika

Geodetski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Geotehnički fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša

Građevinski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Grafički fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Grafička tehnnologija 

- smjer: Tehničko - tehnološki
- smjer: Dizajn grafičkih proizvoda                                                           

Metalurški fakultet, Sisak
Preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija

- smjer: Metalurško inženjerstvo
- smjer: Industrijska ekologija

Rudarsko - geološko - naftni fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Rudarstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Geološko inženjerstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Naftno rudarstvo

Tekstilno - tehnološki fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo
- smjer: Projektiranje i menadžment tekstila
- smjer: Tekstilna kemija, materijali i ekologija
- smjer: Odjevno inženjerstvo
- smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće 

Preddiplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn
- smjer: Modni dizajn
- smjer: Dizajn tekstila

 

Područje biotehničkih znanosti

Agronomski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika
Preddiplomski sveučilišni studij Agroekologija
Preddiplomski sveučilišni studij Animalne znanosti
Preddiplomski sveučilišni studij Biljne znanosti
Preddiplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda
Preddiplomski sveučilišni studij Hortikultura
Preddiplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivredna tehnika
Preddiplomski sveučilišni studij Fitomedicina

Prehrambeno - biotehnološki fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija
Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizam

Šumarski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Šumarstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija

Područje društvenih znanosti

Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija
Preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija
Preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija

Ekonomski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Bachelor Degree in Business (program na engleskom jeziku)

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi
Zajednički preddiplomski sveučilišni studij FOI i EF Ekonomika poduzetništva

Fakultet političkih znanosti
Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

Pravni fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Učiteljski fakultet
Središnjica Zagreb - Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Odsjek Čakovec - Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Odsjek Petrinja - Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Područje humanističkih znanosti

Filozofski fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Anglistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Antropologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Arheologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Arheologija - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Fonetika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Germanistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Hungarologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Indologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Judaistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Južnoslavenski jezici i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Komparativna književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Komparativna književnost - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Kroatistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Kroatistika - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Lingvistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Nederlandistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - geografija (u suradnji s PMF-om)
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Slovački jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Talijanistika - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Talijanistika - jednopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Turkologija - dvopredmetni studij
Preddiplomski sveučilišni studij Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij

Hrvatski studiji
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija (jednopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Kroatologija (jednopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Kroatologija (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (jednopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija (jednopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija (dvopredmetni)
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija i religijske znanosti (FFDI)
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija i latinski jezik (FFDI)
Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (jednopredmetni) (FFDI)

Katolički bogoslovni fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Crkvena glazba
Preddiplomski sveučilišni studij Religijska pedagogija i katehetika

Umjetničko područje

Akademija dramske umjetnosti
Preddiplomski sveučilišni studij Gluma
Preddiplomski sveučilišni studij Kazališna režija i radiofonija
Preddiplomski sveučilišni studij Dramaturgija
Preddiplomski sveučilišni studij Filmska i TV režija
Preddiplomski sveučilišni studij Snimanje
Preddiplomski sveučilišni studij Montaža
Preddiplomski sveučilišni studij Produkcija
Preddiplomski sveučilišni studij Suvremeni ples; smjer: izvedbeni
Preddiplomski sveučilišni studij Suvremeni ples; smjer: nastavnički
Preddiplomski sveučilišni studij Baletna pedagogija

Akademija likovnih umjetnosti
Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Grafika
Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

Ostali

Sveučilište u Zagrebu i Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik"
Preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teolgija

Sveučilište u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Građevinski fakultet, Rudarsko-geološko naftni fakultet
Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo na engleskom jeziku

 

Sveučilište u Zagrebu za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) pokreće dva preddiplomska sveučilišna studijska programa:

•    Preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo
•    Preddiplomski sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje

 Top