Financiranje i izvješća Sveučilišta

Pravilnik o osnovama financiranja Sveucilista u Zagrebu

Prema odluci Senata od 24. listopada 2007. godine, objavljuje se

Pravilnik o osnovama financiranja Sveucilista u Zagrebu

Izvješća

Završno financijsko izvješće za 2021. godinu

Završno financijsko izvješće za 2020. godinu

Završno financijsko izvješće za 2019. godinu

Završno financijsko izvješće za 2018. godinu

Završno financijsko izvješće za 2017. godinu

Završno financijsko izvješće za 2016. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu

Završno financijsko izvješće za 2015. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Završno financijsko izvješće za 2014. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu

Završno financijsko izvješće za 2013. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu

Završno financijsko izvješće za 2012. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu

Završno financijsko izvješće za 2011. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu

Završno financijsko izvješće za 2010. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2010. godinu

Završno financijsko izvješće za 2009. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu

Završno financijsko izvješće za 2008. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu

Završno financijsko izvješće za 2007. godinu
Obrazloženje Završnog financijskog izvješća Sveučilišta u Zagrebu za 2007. godinuTop