Financijska izvješća - Rektorat

Financijski planovi i financijska izvješća proračunskog korisnika - Sveučilište u Zagrebu Rektorat

Financijski planovi

______________________________________________

Financijska izvješća

______________________________________________

Javna objava o trošenju sredstava proračunskih korisnika

__________________________________________________________________________________

Godina 2024.

Siječanj

 

 

 

 

 

 

 Top