Vrjednovanje novoga studijskog programa

Vrjednovanje novoga studijskog programa

Akreditacija studija provodi se u slučajevima iz članka 9. stavka 3. ZOK-a te u drugim slučajevima koji neposredno ili posredno dovode do ostvarenja pretpostavki za inicijalnu akreditaciju studija. Postupak na Sveučilištu detaljno je opisan i provodi se u skladu s Uputama za provođenje postupka akreditacije studija na Sveučilištu u Zagrebu (od 20. srpnja 2023.) Ne uključuje recenzijski postupak, a očekivano trajanje je od 6 do 12 tjedana.

Provodi se u dva dijela:
a) INTERNE INICIJALNE AKREDITACIJE STUDIJA  – provodi se na Sveučilištu i 
b) INICIJALNE AKREDITACIJE STUDIJE – provodi AZVO, a Sveučilište upućuje zahtjev nakon donošenja Odluke Senata

Ako je u postupku reakreditacije izdano pismo očekivanja, predlagatelj ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka prethodno utvrđenih pismom očekivanja u posljednjoj reakreditaciji (čl. 15. st. 6. ZOK-a).

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE:
  1. Zahtjev za pokretanje postupka interne inicijalne akreditacije studija pri Sveučilištu (Obrazac IIA)
  2. Dokumentacija na hrvatskom i engleskom jeziku koju zahtijeva Agencija – dostupno na poveznici: https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/inicijalna-akreditacija-studijskih-programa
  3. Odluka fakultetskog ili akademijskog vijeća sastavnice ili drugih odgovarajućih tijela o predloženom studijskom programu.
  4. Odluka fakultetskog/akademijskog vijeća o ukidanju postojećeg studijskog programa s naznakom do kada studenti mogu završiti postojeći studij ako studij zamjenjuje postojeći
  5. Izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  6. Izjava o samofinanciranju u slučaju da se za studij ne traže proračunska sredstva.
  7. Obrazac 4 Financijska analiza - dokaz o osiguranim sredstvima za organizaciju rada i kvalitetnu provedbu planiranoga studijskog programa (financijska analiza s projekcijom troškova i izvorima financiranja za izvedbu predloženoga studijskog programa).
  8. Obrazac o ispunjavanju dodatnih kriterija vrednovanja (Obrazac IDK

Zahtjev (potpunu dokumentaciju) za internu inicijalnu akreditaciju studijskog programa potrebno je dostaviti Sveučilištu najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za sljedeću sjednicu Radne skupine za studijske programe.

Tražene dorade i očitovanja najkasnije 10 dana prije sjednice Radne skupine za studijske programe.

Kalendar sjednica

Zahtjevi se dostavljaju elektroničkim putem na pisarnica@unizg.hr. 

 

 

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr


Top