Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata

Akademska godina 2023./2024.  
Akademska godina 2022./2023.  

Akademska godina 2021./2022. 
 
Akademska godina 2020./2021.
Akademska godina 2019./2020.
Akademska godina 2018./2019.
Akademska godina 2017./2018.
Akademska godina 2016./2017.
Akademska godina 2015./2016.
Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored redovitih sjednica Senata u akademskoj godini 2023./2024.

1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 24. listopada 2023.
Svečana sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu (Dies academicus) - 8. studenoga 2023.
2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 22. studenoga 2023.
3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 19. prosinca 2023.
4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 23. siječnja 2024.
5. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 13. veljače 2024.
6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 12. ožujka 2024.
7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 16. travnja 2024. 
8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 14. svibnja 2024.
9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 11. lipnja 2024.
10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 16. srpnja 2024. 
11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 10. rujna 2024.
 

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, drugog utorka u mjesecu u 11 sati.

DODATNE INFORMACIJE

Ured za administrativne poslove Senata
i stručnih tijela Senata  

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et mag. educ. croat. 

e-adresa: tklaric@remove-this.unizg.hr 

+385 1 4564 242

 

 Top