Članovi Senata akademska godina 2023./2024.

Članovi Senata u akademskoj godini 2023./2024.

Članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu:

Rektor i prorektori

1. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu
2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu
4. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu
5. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Zagrebu
6. izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku Sveučilišta u Zagrebu
7. prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale Sveučilišta u Zagrebu
8. red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
9. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu

Predstavnici zaposlenika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim radnim mjestima

BIOMEDICINSKO PODRUČJE

10. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala, zamjenica
11. prof. dr. sc. Slavko Orešković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Jurica Vuković, zamjenik
12. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Božo Krušlin, zamjenik
13. prof. dr. sc. Jasna Lovrić,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Davor Ježek, zamjenik
14. prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, zamjenik
15. prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek, zamjenica
16. prof. dr. sc. Marko Samardžija, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Maćešić Nino, zamjenik
17. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja, izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, zamjenica

BIOTEHNIČKO PODRUČJE

18. prof. dr. sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
19. prof. dr. sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Milan Poljak, zamjenik
20. prof. dr. sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Verica Dragović Uzelac, zamjenica
21. prof. dr. sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić, zamjenik
22. izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predsjednica Vijeća biotehničkoga područja, prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica

DRUŠTVENO PODRUČJE

23. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti, zamjenik
24. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine, zamjenik
25. prof. dr. sc. Zoran Krupka, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, zamjenica
26. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Ivan Malbašić, zamjenik
27. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – izv. prof. dr. sc. Đana Luša, zamjenica
28. prof. dr. sc. Mario Baić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić, zamjenik
29. prof. dr. sc. Ivan Koprić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica
30. prof. dr. sc. Siniša Opić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – prof. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik
31. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja, izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, zamjenica

HUMANISTIČKO PODRUČJE

32. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, zamjenica
33. prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjenica
34. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet -  prof. dr. sc. Željka Kamenov, zamjenica
35. prof. dr. sc. Josip Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet –prof. dr. sc. Ante Crnčević, zamjenik
36. prof. dr. sc. Mario Grčević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – prof. dr. sc. Neven Hrvatić, zamjenik
37. prof. dr. sc. Ivan Šestak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – doc. dr. sc. Ines Skelac, zamjenica
38. prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet, zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Kišiček, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, zamjenica

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

39. prof. dr. sc. Mirko Planinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, zamjenica
40. prof. dr. sc. Mladen Vuković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Mihael Makek, zamjenik
41. prof. dr. sc. Dražen Njegač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Davor Kovačević, zamjenik
42. prof. dr. sc. Zoran Pasarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, zamjenica
43. prof. dr. sc. Dražen Balen predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja, prof. dr. sc. Snežana Miljanić, zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnoga područja

TEHNIČKO PODRUČJE

44. prof. dr. sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – izv. prof. dr. sc. Ana Mrđa, zamjenica
45. prof. dr. sc. Vedran Bilas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, zamjenik
46. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Bojan Trkulja, zamjenik
47. prof. dr. sc. Ante Jukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, zamjenica
48. prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Darko Kozarac, zamjenik
49. prof. dr. sc. Igor Karšaj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Krešimir Grilec, zamjenik
50. izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  prof. dr. sc. Mladen Nikšić, zamjenik
51. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Ivan Razumović, zamjenik
52. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – prof. dr. sc. Ranko Biondić, zamjenik
53. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – izv. prof. dr. sc. Ana Baričević, zamjenica
54. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota, zamjenik
55. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet - doc. dr. sc. Ivana Ivanić
56. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, zamjenik
57. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, zamjenica
58. prof. dr. sc. Goran Đukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik Vijeća tehničkoga područja, izv. prof. dr. sc. Ivan Gregurević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, zamjenik predsjednika Vijeća tehničkoga područja

UMJETNIČKO PODRUČJE

59. prof. art. Davor Švaić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Goran Pavlić, zamjenik
60. prof. art. Alen Novoselec, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. art. Maja Rožman, zamjenica
61. prof. art. Igor Lešnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović
62. prof. art. Tomislav Buntak, Sveučilišt u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, predsjednik Vijeća umjetničkog područja, prof. art. Anđelko Krpan, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija, zamjenik predsjednika Vijeća umjetničkog područja

Predstavnici zaposlenika na nastavnim i suradničkim radnim mjestima

63. Miro Manojlović, Sveučilište u Zagrebu,  Akademija dramske umjetnosti –  Tajana Vrhovec Škalamera, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica
64. Ninoslav Holjevac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva – Katarina Jeličić,  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica
65. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Ivan Šajnović, Sveučilište u Zagrebu,  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenik
66. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – Vanja Kopilaš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, zamjenik

PREDSTAVNICI STUDENATA

67. Ivona Josipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, predstavnica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu –  Viktorija Franjčić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, zamjenica
68. Filip Peruško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – Ana Šeremet, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, zamjenica
69. David Uranjek, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – Mislav Lucić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija, zamjenik
70. Gordan Kragić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – Loredana Muravec Dević Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica
71. Katja Popović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Jana Kic, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, zamjenica
72. Amalija Danjek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – William Perkić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, zamjenik
73. Ivana Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – Dorijan Babić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, zamjenik
74. Jelena Krizmanić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, predstavnica studenata poslijediplomskoga studija – Mihael Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenik

 * posljednja izmjena 7. studenoga 2023.



Top