Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Prilozi javnoj raspravi na Sveučilištu u Zagrebu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Sveučilište u Zagrebu provelo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo 12. travnja 2012. Javna rasprava bila je produžena do 12. svibnja 2012.

Zaključci Senata Sveučilišta u Zagrebu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju sa sjednice održane 15. svibnja 2012. (.pdf)
Primjedbe Sveučilišta u Zagrebu na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (.pdf)
Komentari Sveučilišta u Zagrebu na izlaganje pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Saše Zelenike, sa sjednice Senata od 24. travnja 2012. (.pdf)
Zaključci Senata Sveučilišta u Zagrebu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju sa sjednice održane 17. travnja 2012.  (.pdf)

Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Vijeća područja

Sastavnice

Primjedbe skupina i pojedinaca

Ostali



Top