Razvoj i preobrazba Sveučilišta

Sveučilišna javna rasprava o materijalu "Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki"

Objavljujemo konačnu verziju radnog materijala Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki, koja je članovima Senata predstavljena na 12. izvanrednoj sjednici Senata u ak. god. 2011./2012., održanoj 5. lipnja 2012.

Sveučilišna javna rasprava o navedenom materijalu bila je otvorena do 12. srpnja 2012.
 
Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki - radni materijal, konačna verzija (.pdf)

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: rector@unizg.hr, ili na adresu:

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb

Ponovo objavljujemo i ostala tri materijala o razvoju i preobrazbi Sveučilišta u Zagrebu:

  1. Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Polazne pretpostavke - radna verzija predstavljena na 6. sjednici Senata u ak. god. 2009./2010., koja je održana 21.12.2010.
  2. Upravljanje Sveučilištem, Ustroj Sveučilišta - radni materijal predstavljen na 12. sjednici Senata u ak. god. 2010./2011., koja je održana 10.05.2011.
  3. Sveučilište u Zagrebu; Status zaposlenika - radni materijal predstavljen na 16. izvanrednoj sjednici Senata u ak. god. 2010./2011., koja je održana 19.07.2011.


Top