Pravilnik o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda

Senat pokrenuo javnu raspravu o Pravilniku o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda

Na sjednici održanoj 24. travnja 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o pokretanju javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda, koja traje od 25. travnja do 23. svibnja 2014.


Odluka Senata
Nacrt Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda

Praćenje potrošnje vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda - tablica (.xls)
Tablica raspodjele vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda (.xls)


Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: ivana.cerin@remove-this.unizg.hrTop