Javna rasprava o prijedlozima pravilnika 2022.

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 354. akademskoj godini (2022./2023.) održanoj 25. listopada 2022. donio je  Odluku o pokretanju javne rasprave o prijedlogu novog Pravilnika o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koja traje od 25. listopada do 25. studenoga 2022.

Donošenje novog Pravilnika - Dopis prorektorice prof. dr. sc. Anamarije Musa

ODLUKA o pokretanju javne rasprave o prijedlogu novog Pravilnika o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

OBRAZLOŽENJE za donošenje novoga Pravilnika

PRIJEDLOG (novoga) Pravilnika o samostalnom priznavanju i vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja visokoškolskoga obrazovanja

OBRAZAC SUDJELOVANJA u savjetovanju s javnošću

POSLOVNIK o radu Povjerenstva za akademsko priznavanje, 2017. Top