Javna rasprava o prijedlozima pravilnika 2017.

Na sjednici održanoj 23. svibnja 2017. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o pokretanju javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske koja traje od 23. svibnja do 23. lipnja 2017.

Odluka Senata o pokretanju javne rasprave

Prijedlog Pravilnika

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih prijedloga


Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr


PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I KOMENTARI:


Pojedinci

Komentari mr. sc. Irene Prpić Đurić na prijedlog Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH

Prijedlozi i primjedbe brigadirke Olivere Tokić na prijedlog Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH

Prijedlozi izmjena i dopuna prijedloga Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH - prof. dr. sc. Davor Petrinović

 

 

Na sjednici održanoj 11. travnja 2017. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o pokretanju javne rasprave o prijedlogu (novog) Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis koja traje od 11. travnja do 11. svibnja 2017.

Odluka Senata o pokretanju javne rasprave

Dopis Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu

Prijedlog (novog) Pravilnika

Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 032-01/10-01/10; Urbroj: 380-01/48-10-1, na snazi od 1. svibnja 2010.)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih prijedloga


Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr


PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I KOMENTARI:

Pojedinci

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - prof. dr. sc. Boško Šego, predsjednik Odbora za udžbenike Ekonomskog fakulteta

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - prof. dr. sc. Tomislav Hrenar, Prirodoslovno-matematički fakultet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - doc. dr. sc. Goran Augustin, Medicinski fakultet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Medicinski fakultet

Sastavnice

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - Građevinski fakultet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - Fakultet organizacije i informatike

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis - Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Anonimni komentari

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum ZagrabiensisTop