Javna rasprava o prijedlozima pravilnika 2016.

Javna rasprava o prijedlozima pravilnika 2016.


Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Odlukom rektora odobreno je pokretanje javne rasprave po ovom dokumentu:

Prijedlog Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti

Priloge javnoj raspravi molimo slati na e-adresu: dora.gelo@remove-this.unizg.hr do 10. siječnja 2017.


Obavijest o produljenju javne rasprave o prijedlozima pravilnika 2016.

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 19. travnja 2016. donio odluku o produljenju javne rasprave (Odluka Senata) za sljedeće prijedloge pravilnika:


1. Prijedlog novoga Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

PRIJEDLOG NOVOGA Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr

IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu (novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu


2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu


PRIJEDLOG Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: hhajdic@remove-this.unizg.hr


3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu


PRIJEDLOG Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: irosan@remove-this.unizg.hr


Prilozi produljenoj javnoj raspravi šalju se do 3. svibnja 2016.


Obavijest o pokretanju javne rasprave o prijedlozima pravilnika 2016.

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Damir Boras je na sjednici Rektorskoga kolegija u užem sastavu održanoj 11. travnja 2016. donio odluke o pokretanju javne rasprave za sljedeće prijedloge pravilnika:


1. Prijedlog novoga Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Rektora

PRIJEDLOG NOVOGA Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu - srpanj, 2010.

Pripadajući obrasci:

Elaborat o studijskom programu (Obrazac 1)
Popis i opterećenje nastavnika i vanjskih suradnika (Obrazac 2)
Životopis nastavnika (Obrazac 3)
Financijska analiza visokoga učilišta (Obrazac 4)
Plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa (Obrazac 5)
Sadržajna analiza predloženoga studijskoga programa (Obrazac 6)
Opis izmjena i dopuna studijskih programa (Obrazac 7)

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr

 

2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Odluka Rektora

PRIJEDLOG Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu - travanj, 2010.

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: hhajdic@remove-this.unizg.hr

 

3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Rektora

PRIJEDLOG Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu - travanj 2013.

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu - srpanj, 2011.

Pripadajući obrasci:

Zahtjev za pokretanje postupka vrednovanja prijedloga programa doktorskoga studija
Izvješće Odboru o vrednovanju prijedloga programa doktorskih studija
Izvješće Odbora o prijedlogu programa doktorskoga studija
Preporuka Odbora za doktorske programe Senatu Sveučilišta u Zagrebu
Obrazac za formalno vrednovanje prijedloga programa doktorskoga studija
Obrazac za formalno vrednovanje prijedloga programa združenoga studija
Obrazac za sadržajno vrednovanje prijedloga programa doktorskoga studija
Obrazac za sadržajno vrednovanje prijedloga programa združenog doktorskoga studija

Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: hhajdic@remove-this.unizg.hr


Javna rasprava otvorena je do ponedjeljka 18. travnja 2016. do 10 sati.


Primjedbe, prijedlozi i komentari:

Sastavnice

Prijedlozi na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Prilog raspravi o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima i Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Primjedbe na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet - I. dio

Komentari na prijedloge pravilnika Sveučilišta u Zagrebu o kojima je pokrenuta javna rasprava u travnju 2016. - Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Primjedbe na prijedloge pravilnika Sveučilišta u Zagrebu o kojima je pokrenuta javna rasprava u travnju 2016. - Fakultet organizacije i informatike - I. dio

Primjedbe na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet - II. dio

Primjedbe na prijedloge pravilnika Sveučilišta u Zagrebu o kojima je pokrenuta javna rasprava u travnju 2016. - Fakultet organizacije i informatike - II. dio

Skupine i pojedinci

Primjedbe prof. dr. sc. Miljenka Marušića (PMF - Matematički odsjek) i člana Radne skupine za studijske programe na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar Dore Marije Katulić (stručna suradnica za pravne poslove Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Primjedbe izv. prof. dr. sc. Tamare Nikšić (PMF - Fizički odsjek) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Primjedbe izv. prof. dr. sc. Tamare Nikšić (PMF - Fizički odsjek) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe izv. prof. dr. sc. Tamare Nikšić (PMF - Fizički odsjek) na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe prof. dr. sc. Milice Gačić (Učiteljski fakultet) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Primjedbe prof. dr. sc. Kate Galić (PBF) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Primjedbe prof. dr. sc Kate Galić (PBF) na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar prof. dr. sc. Melite Kovačević, voditeljice interdisciplinarnoga sveučilišnoga studija Jezik i kognitivna znanost (JEKON) na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Primjedbe prof. dr. sc. Darije Maslić Seršić, voditeljice Poslijediplomskoga studija psihologije Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Komentar člana Vijeća doktorskih studija psihologije o Pravilniku o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu iz travnja 2010.

Primjedbe izv. prof. dr. sc. Lidije Bach-Rojecky (FBF) na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe prof. dr. art. Enesa Midžića, predsjednika Vijeća umjetničkoga područja na Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Sugestije i komentari prof. dr. sc. Tanje Pušić, prodekanice za znanstvenoistraživački rad na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Komentari izv. prof. dr. sc. Tamare Nikšić (PMF - Fizički odsjek) na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentari izv. prof. dr. sc. Tamare Nikšić (PMF - Fizički odsjek) na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Komentari Odbora za upravljanje kvalitetom na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar Odbora za poslijediplomske studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Komentar Ane Fruk iz Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu na Pravilnik o doktorskim studijima

Komentar Ane Fruk iz Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu na Pravilnik o postupku vrednovanja doktorskih studija

Komentari Vijeća Poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Komentari Vijeća Poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta o prijedlozima Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu

Prilog Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe članova Katedre za stariju hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar Katedre za teoriju književnosti Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Komentar Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Primjedbe studenata kroatistike Filozofskoga fakulteta na prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u ZagrebuTop