Vijest
24.05.2023

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na "International Partners Week" Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelu

Sveučilište Bar-Ilan (Bar-Ilan University), jedno od najvećih javnih sveučilišta u Izraelu, organiziralo je International Partners Week od 7. do 12. svibnja 2023., na kojem je sudjelovalo gotovo 20 predstavnika sa sveučilišta iz cijele Europe, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu (SuZG). SuZG i Sveučilište Bar-Ilan višegodišnji su akademski partneri, a suradnja se posebice razvijala od 2015. godine, kad je SuZG uvrstio izraelsko sveučilište u europski program Erasmus+ mobilnosti za partnerske države (Erasmus+ KA107). Slijedom toga, Bar-Ilan uvrstio je Središnji ured za međunarodnu suradnju u navedeni program te je predstavnik ureda Tomislav Hrga, stručni savjetnik, predstavio SuZG.

Ciljevi programa uključivali su jačanje međuinstitucijskih partnerstava razmjenom iskustava i dobrih praksi, poboljšanjem kvalitete i kvantitete programa studentske razmjene, stjecanjem uvida u sustav upravljanja Sveučilišta Bar-Ilan te razvojem novih strategija i politika za budućnost.

Program je obuhvaćao brojna predavanja i posjete različitim sastavnicama Sveučilišta Bar-Ilan, poput Multidisciplinary School for Environment and Sustainability, Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Faculty of Education and Teaching Simulation Center, Multi-Disciplinary Brain Research Center i Smart Cities Research Center.

Osim formalnih, edukativnih aktivnosti, sudionici su imali priliku pobliže upoznati izraelsku kulturnu baštinu obilaskom staroga grada Jeruzalema i povijesnih obilježja te posjetom Mrtvom moru. Programi poput ovoga potenciraju zajednički rast i napredak partnerskih institucija, ojačavaju sama partnerstva i postavljaju temelje za buduće suradnje.

Podsjetimo, SuZG sve više razvija akademsku suradnju, ne samo s Bar-Ilan sveučilištem nego s više izraelskih sveučilišta, s kojima su sklopljeni sporazumi Erasmus+ Mobility KA107 (2016-2022): Bar Ilan University, Ramat Gan; College of Law and Business, Ramat Gan; Tel Aviv University, Tel Aviv; Beit Berl College, Kfar Saba; Research Fund of the Hadasah Medical Organization, Jerusalem; University of Haifa, Haifa; Ben Gurion University of Negev, Beer Sheva. U tijeku je i uključivanje Hebrew University of Jerusalem u program Erasmus+ mobilnosti.

Akademske mobilnosti nastavnika i studenata te ciljana suradnja u nastavnim programima i istraživačkim projektima na Sveučilištu u Zagrebu odvijaju se na sljedećim sastavnicama: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet, Fakultet hrvatskih studija, Ekonomski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Učiteljski fakultet, Pravni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Agronomski fakultet, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Prehrambeno-biotehnološki fakultet.Top