Vijest
02.07.2024

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na 6. Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Puli

Šesti Hrvatski iseljenički kongres, glavna tema kojega je bila "Hrvatski iseljenici potencijal za budućnost Hrvatske", okupio je više od 150 registriranih sudionika, a održavao se od 27. do 29. lipnja 2024. u kampusu Sveučilišta u Puli.

Na svečanosti otvaranja nazočili su ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, biskup Porečke i pulske biskupije mons. Ivan Štironja, pulski gradonačelnik dr. sc. Filip Zoričić, dekanica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Puli prof. dr. sc. Lina Pliško, dekan Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković te u ime organizatora dr. sc. Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva) i suorganizatora Dario Magdić (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH).

Prvi govornici istaknuli su otvorena pitanja i izazove vezane za demografsko stanje i useljavanje, izazove u očuvanju hrvatskoga jezika, kulture i vjere u hrvatskom iseljeništvu, koje je čak brojnije od domovinske Hrvatske, a u ime akademske zajednice dekanica Pliško i dekan Crnković poručili su da je velika zadaća Vlade RH osmisliti različite programe i poticaje za povratak brojnih hrvatskih iseljenika, uključujući studentsku populaciju, te su pozvali na poticanje interesa za hrvatska sveučilišta kao mjesta povezivanja novih naraštaja rođenih izvan Hrvatske s domovinom njihovih predaka.

U nastavku kongresa održana su brojna plenarna predavanja o migracijama, hrvatskim iseljenicima, kulturnom i vjerskom identitetu, izazovima demografske obnove Republike Hrvatske, poslovnim kontaktima iseljene i domovinske Hrvatske, važnosti medija u povezivanje iseljene i domovinske Hrvatske, povratničkim iskustvima, baštinskim temama itd.

Od predstavnika rektorata Sveučilišta u Zagrebu, dr. phil. Branka Roščić održala je predavanje Cjeloviti studijski programi, Erasmus+ programi studijske razmjene/stručne prakse, ljetne škole i ostali akademski programi za studente pripadnike hrvatskog naroda izvan RH na Sveučilištu u Zagrebu, a u sklopu panela Kulturne i baštinske spone dr. sc. Vlatka Lemić održala je predavanje Usmena povijest kao metoda prikupljanja informacija o kulturnoj baštini dijaspore. Od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su predstavnici Filozofskoga fakulteta, Croaticuma (izložili su rezultate sociolingvističkih istraživanja hrvatskoga kao nasljednoga jezika), Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (o mogućnosti filozofiranja na hrvatskom jeziku) i Fakulteta hrvatskih studija (povijesni osvrti iseljavanja u Južnu Afriku), itd.

Ovaj je kongres bio kvalitetno mjesto koje je ponudilo okvire za razmjenu ideja i iskustva te umreživanje po raznim područjima vezanima za hrvatsko iseljeništvo.

Više na poveznicama:

Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva

Šesti hrvatski iseljenički kongres

vijesti_HRTTop