Vijest
13.06.2024

Istaknuti zaključci i odluke 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.  

Deveta redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. održala se 11. lipnja 2024., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka. 

Na početku sjednice i nakon prihvaćenoga zapisnika, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima: 

23. svibnja Sveučilište u Zagrebu potpisalo je Ugovor o uspostavi strateškoga partnerstva sa Sveučilištem u Regensburgu. U ime dviju institucija ugovor su potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić i predsjednik Sveučilišta u Regensburgu prof. dr. sc. Udo Hebel. Svečanom potpisivanju nazočili su članovi izaslanstva Sveučilišta u Zagrebu: prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Jurica Pavičić, voditelj Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu Zygfryd Gehrmann i rukovoditeljica Središnjega ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. Na temelju Sporazuma o strateškom partnerstvu, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Regensburgu podupirat će i poticati međusobnu suradnju, posebice u području istraživanja, razvijati zajedničke istraživačke projekte, raditi na pripremi zajedničkih studijskih programa, provoditi zajednička virtualna predavanja te organizirati studijska putovanja. Izaslanstvo je posjetilo i Croaticum, koji je otvoren u srpnju 2023., kao prvi lektorat za hrvatski jezik i kulturu u zemljama njemačkoga govornoga područja.  

4. lipnja Sveučilište u Zagrebu posjetio je veleposlanik Republike Čilea u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Rodrigo Donoso. Na sastanku su razmotrene mogućnosti za uspostavu, nastavak i razvoj suradnje Sveučilišta u Zagrebu s akademskim i ostalim institucijama u Republici Čileu. Pritom je istaknuto zanimanje i potencijal za osnivanje Croaticuma, koji proizlazi iz činjenice da velik broj naših iseljenika živi i djeluje u toj prijateljskoj zemlji.  

Od 30. svibnja do 2. lipnja u Poreču se održavala do sada najbrojnija završnica nacionalnih studentskih športskih natjecanja UniSport Finals za akademsku godinu 2023./2024., u kojoj je sudjelovalo više od 1300 studenata s devetnaest hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, među kojima su najuspješniji reprezentativci Sveučilišta u Zagrebu. Natjecateljski program odvijao se u dvanaest športova na osam športskih borilišta, a izniman rezultat na športskim terenima postigli su studentice i studenti Sveučilišta u Zagrebu, pobijedivši u 22 od 26 disciplina te ukupno osvojivši 25 odličja.  

O aktivnostima na Fakultetu hrvatskih studija: imenovano je povjerenstvo koje će s djelatnicima Fakulteta provesti partnerske konzultacije prije nego što se predloži obnašatelj dužnosti dekana. Imenovani članovi povjerenstva su prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije prof. dr. sc. Dubravko Majetić, glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu Heli Hajdić Nikolić, predsjednik Odbora za statutarna pitanja izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić i dekan Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta prof. dr. sc. Josip Šimunović. Djelatnici Fakulteta uputili su otvoreno pismo koje je bilo predstavljeno u javnom prostoru, a na koje je Sveučilište odgovorilo: „Procjena Senata i uprave Sveučilišta u Zagrebu je nadasve vjerujemo ispravna, da Fakultet hrvatskih studija može prevladati trenutačnu situaciju i odgovoriti na sve izazove koji su pred njim samo i jedino u partnerskom odnosu sa Sveučilištem, a nikako samostalno. Tomu u prilog snažno govore i situacije koje su se događale na Fakultetu hrvatskih studija u proteklih nekoliko godina. Stalna prisutnost Fakulteta u medijima, nažalost puno više u negativnom nego u pozitivnom kontekstu, zasigurno ne doprinosi pozitivnoj slici u javnosti o Fakultetu, ali ni Sveučilištu u cjelini. Nadamo se i vjerujemo da samo iskrenom, otvorenom i izravnom komunikacijom te zajedničkim snagama zaposlenika i studenata Fakulteta hrvatskih studija, Uprave Sveučilišta uz potporu Senata možemo doći do zajedničkog cilja ‒ stabilnoga, funkcionalnoga, snažnoga te u Hrvatskoj i inozemstvu prepoznatljivoga Fakulteta hrvatskih studija, koji će biti na ponos svojim studentima i zaposlenicima, ali i cijelom zagrebačkom sveučilištu.“  

Primljena je zamolba Fakulteta prometnih znanosti za produljenjem smještaja studenata u studentskim domovima. Studentski centar u Zagrebu od 16. srpnja studentima osigurava ljetni smještaj koji traje 45 dana, odnosno do 31. kolovoza. U navedenom razdoblju studenti mogu ostati po povlaštenoj cijeni smještaja koja iznosi 150 eura (u cijenu je uključen PDV). Studenti koji imaju studentske obaveze u kraćem vremenskom razdoblju nakon 15. srpnja mogu se prijaviti na produženi smještaj koji se naplaćuje po danu u iznosu od 4 eura (u cijenu je uključen PDV). S obzirom na to da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ne isplaćuje subvenciju za ljetni smještaj studenata, cijene smještaja ljetnom razdoblju nešto su više.

U nastavku sjednice Senat je donio Odluku o raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju studentskih programa u 2024. godini u ukupnom iznosu od 100.443,97 eura.

Odobreni su i sljedeći naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Procesni parametri odjevnog inženjerstva, Osnove sportske medicine, Silikati: struktura, svojstva, kemija, tehnologija, Patologija – priručnik za pripremu ispita, drugo, dopunjeno i prerađeno izdanje i Sportska medicina 2. dopunjeno izdanje.  

Donesene su i sljedeće odluke: Odluka o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Rodni studiji (dvopredmetni) Filozofskoga fakulteta i Odluka o prihvaćanju većih izmjena i dopuna (od 20 % do 40 %) za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studijski program Geografija i povijest, smjer: nastavnički, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta: Također, usvojen je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna (do 20 %) studijskoga programa doktorskoga studija Informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta.  

Također, na temelju izvješća Povjerenstva za doktorske radove, vijeća područja razmotrila su i donijela prijedlog Senatu za odobrenje ukupno 57 doktorskih tema, koje je Senat prihvatio i odobrio postupak i pokretanje stjecanja doktorata znanosti.  

Članovi Senata suglasni su i s odlukom Akademijskoga vijeća Muzičke akademije kojom se Dawida Runtza imenuje uglednim inozemnim umjetnikom – u rangu docenta za povjeravanje izvođenja nastave iz kolegija Dirigiranje i Sviranje partitura na Odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke na Muzičkoj akademiji u ak. god. 2024./2025.  

Na današnjoj sjednici Senat je prihvatio pridruživanje Zdravstvenoga veleučilišta Sveučilištu u Zagrebu, jednoglasno usvojivši Elaborat opravdanosti osnivanja i budućega ustroja Fakulteta zdravstvenih studija te prijedlog Sporazuma o međusobnim odnosima između Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenoga veleučilišta. Također, Vijeće biomedicinskoga područja na svojoj je sjednici, koja je održana 3. lipnja 2024. donijelo pozitivno mišljenje o prihvaćanju navedenoga Elaborata i prijedloga Sporazuma.

Članovi Senata dali su suglasnost i za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od šesto tisuća eura: dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova cjelovite obnove objekata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), 020N-FER/24; dekanu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za projekt Achieving human machine collaboration with artificial situational awareness (AWARE) i rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta koje se odnose na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Erasmus + projekt 2024-1-HR01-KA131-HED-000223698. Top