Vijest
23.05.2024

Izabrani novi članovi HAZU

Na Izbornoj skupštini održanoj 16. svibnja 2024. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 17 novih redovitih članova, 6 dopisnih članova i petnaest članova suradnika HAZU. U skladu s odlukom koja je donesena natpolovičnom većinom glasova ukupnoga broja redovitih članova HAZU, od 17 novoizabranih akademika, njih 8 profesori su Sveučilišta u Zagrebu.

U Razredu za društvene znanosti izabrani su prof. dr. sc. Nevenka Čavlek s Ekonomskoga fakulteta i prof. dr. sc. Igor Mikecin s Filozofskoga fakulteta. U Razredu za za matematičke, fizičke i kemijske znanosti izabran je prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, a u Razredu za prirodne znanosti prof. dr. sc. Marijan Herak, obojica s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. U Razredu za tehničke znanosti izabrani su svi sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Jurica Sorić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. U Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju  izabrana je red. prof. art. Olja Jelaska s Muzičke akademije.

Novoizabrani redoviti članovi HAZU s drugih institucija i sveučilišta u Hrvatskoj su: u Razredu za društvene znanosti prof. dr. sc. Robert Matijašić i dr. sc. Jasna Čapo, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti dr. sc. Nikola Basarić, u Razredu za za književnost prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, Miro Gavran i Dražen Katunarić, u Razredu za likovne umjetnosti Gordana Bakić, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju Srećko Bradić i Krešimir Seletković.

Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: Sunčica Čanić iz SAD-a u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Csaba Győrgy Kiss iz Mađarske u Razredu za književnost, Francisco Javier Juez Gálvez iz Španjolske u Razredu za filološke znanosti, Danica Kragić Jensfelt iz Švedske u Razredu za tehničke znanosti, Dimitri Krainc iz SAD-a u Razredu za medicinske znanosti te Katarina Livljanić iz Švicarske u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju.

Za članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: u Razredu za društvene znanosti Lovro Kunčević, Vladimir Arčabić i Igor Borzić, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Ivan Halasz, u Razredu za prirodne znanosti Melita Peharda Uljević, Danijel Belušić i Nikica Šprem, u Razredu za medicinske znanosti Alan Ivković, u Razredu za filološke znanosti Ivan Andrijanić i Kristina Štrkalj Despot, u Razredu za književnost Suzana Coha i Mario Kolar, u Razredu za likovne umjetnosti Davor Bruketa i Ivana Franke, te u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju Ivan Josip Skender.

Popis novih članova HAZU s obrazloženjima

Izvor fotografije: mrežna stranica HAZUTop