Vijest
16.05.2024

Istaknuti zaključci i odluke 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.

Osma redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. održala se 14. svibnja 2024., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na početku sjednice i nakon prihvaćenoga zapisnika, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je dva pravilnika: Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Javno savjetovanje o navedenim pravilnicima bilo je otvoreno do 5. do 13. travnja 2024., a Sveučilište u Zagrebu i njegovih 14 sastavnica uputili su svoje komentare na predložene pravilnike. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u kratkom je roku zatvoreno, a komentari Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica nisu prihvaćeni. Nakon što su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs dopisom obaviješteni o nejasnoćama i komentarima koje je Sveučilište uputilo vezano uz pravilnike, njihovo je donošenje privremeno zaustavljeno. Slijedom toga, održan je sastanak u Vladi RH na kojemu su sudjelovali ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, glavna tajnica Vlade RH Ivona Ferenčić i rektor Stjepan Lakušić. Nakon toga sastanka, održan je i sastanak s dekanima sastavnica koji su svoje komentare dostavili Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Sastanku su nazočili ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, glavna državna rizničarka Ministarstva financija Danijela Stepić, dekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i rektor Stjepan Lakušić. S obzirom na to da na sastanku nije donesen konkretan zaključak o daljnjem postupanju, rektor Stjepan Lakušić predložio je izradu uputa za korištenje navedenih pravilnika kako bi se ispravno tumačile njihove odrednice na koje je upozoreno na sastancima i dostavljenim očitovanjima.

- 26. travnja održan je sastanak s Marcom Buzolićem, počasnim konzulom Republike Hrvatske u Čileu i članom Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Jedna od tema bila je i mogućnost studiranja čileanskih studenata hrvatskoga podrijetla na Sveučilištu u Zagrebu te unaprjeđenje suradnje dolaskom studenata na Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture.

- 30. travnja održano je predstavljanje novoga medijskoga projekta Sveučilišta u Zagrebu i prvoga broja Akademskoga lista. Cilj pokretanja uspostava je kvalitetne komunikacijske platforme za što učinkovitije predstavljanje aktivnosti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu svoje je aktivnosti do sada predstavljalo u listu Universitas, projektu koji dijeli sa Sveučilištem u Splitu. Universitas izlazi kao prilog u Jutarnjem listu i Slobodnoj Dalmaciji, a Akademski list izlazit će u Večernjem listu i od svibnja i u Novom listu. Rektor je najavio i novi portal Akademski.hr.

- 8. svibnja 2024. održan je Rektorski zbor RH, na kojemu se razgovaralo i o hrvatskim sveučilištima koja su dio europskih alijansi. Sveučilište u Zagrebu predložilo je točku dnevnog reda: Zajednički izazovi hrvatskih visokih učilišta u provedbi projekata alijansi europskih sveučilišta. Ove alijanse okupljaju visoka učilišta iz različitih europskih zemalja radi zajedničkog rješavanja izazova u visokom obrazovanju i predviđaju institucijsko povezivanje i sveobuhvatnu suradnju između uključenih visokih učilišta. Uz financijsku potporu koju Europska komisija pruža alijansama europskih sveučilišta, sufinanciranje od nacionalnih vlada ključno je za uspješnu provedbu aktivnosti alijansi kako bi se osigurala njihova održivost i dugoročni utjecaj. Dosadašnja potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja sveučilištima u Republici Hrvatskoj iznosi 33.180,70 EUR (250.000,00 kn) godišnje, što se pozdravlja, no nedostatno je za postizanje ciljeva alijansi. Naime, inozemna sveučilišta, koja su također dio europskih alijansi, sufinancirana su na nacionalnoj razini iznosom koji je jednak ugovorenim. Također, sredstva koja ugovaraju hrvatska sveučilišta u programima EU sveučilišta puno su manja s obzirom na visinu plaća koje su puno manje u odnosu na europska sveučilišta. Rektorski zbor predložio je mogućnost da se kroz pakete mjera pomoći u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali osiguraju dodatna sredstva. Za navedeni program mjerodavno je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Također, razgovaralo se o prihvaćanju elemenata nacionalnih sveučilišnih znanstvenih i umjetničkih kriterija koje je izradila i predstavila radna skupina, a koji su nakon rasprave i prihvaćeni. Jedna od tema bila je i postojeći Pravilnik o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima te izrada novoga pravilnika. S obzirom na to da je postojeći Pravilnik na snazi već duže vrijeme, a sve je veći broj aktivnih i uspješnih studenata športaša, predlaže se izrada novoga pravilnika kako bi se omogućilo studentima športašima kvalitetnije i učinkovitije studiranje.

- 10. svibnja održan je sastanak sa savjetnikom Svjetske turističke organizacije prof. dr. sc. Jafarom Jafarijem sa Sveučilišta u Wisconsinu te s profesorom Williamom Gartnerom sa Sveučilišta u Minessoti u SAD-u o pokretanju rada Centra za održivi turizam pri Sveučilištu u Zagrebu. Ministarstvo turizma i sporta RH i Svjetska turistička organizacija potpisali su Memorandum o međusobnoj suradnji i osnivanju Centra, a Sveučilište u Zagrebu partner je na tom projektu. Profesori Jafari i Gartner borave u Hrvatskoj u okviru programa ITHAS ‒ međunarodni program edukacije za studente smjera Turizam koji se provodi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku sjednice Senat je potvrdio Prijedlog za imenovanje članova povjerenstava za ocjenu prijedloga izbora predloženika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u počasni naslov professor emeritus Universitatis Zagrabiensis u ak. godini 2023./2024. Predloženi su sljedeći kandidati i povjerenstva: prof. art. Tonči Žarnić, predloženik Arhitektonskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Baletić (predsjednik povjerenstva), prof. art. Igor Franić i prof. art Leo Modrčin (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Melita Kovačević, predloženica Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Marta Ljubešić i professor emerita Mirjana Lenček (članice povjerenstva); prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann, predloženik Fakulteta hrvatskih studija, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pavo Barišić (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Velimir Piškorec i professor emeritus Alojz Jembrih (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Morana Čale, predloženica Filozofskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, Sveučilište u Zadru (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, Sveučilište u Zadru, i prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović (članice povjerenstva); prof. dr. sc. Miljenko Jurković, predloženik Filozofskoga fakuleta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Franjo Dulibić i professor emeritus Nikola Jakšić, Sveučilište u Zadru (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Branka Matković, predloženica Kineziološkoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Lana Ružić Švegl (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Alida Salihagić Kadić i akademik Marko Pećina (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Predrag Sikirić, predloženik Medicinskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sven Seiwerth (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Miloš Judaš i akademik professor emeritus Ivica Kostović (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, predloženik Medicinskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sven Seiwerth (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Miloš Judaš i akademik professor emeritus Ivica Kostović (članovi povjerenstva); prof. art. Vlatka Oršanić, predloženica Muzičke akademije, povjerenstvo u sastavu: prof. art. Lidija Horvat Dunjko (predsjednica povjerenstva), prof. art. Mladen Tarbuk i prof. art. Matijaž Robvas, Sveučilište u Ljubljani (članovi povjerenstva); prof. art. Branko Mihanović, predloženik Muzičke akademije, povjerenstvo u sastavu: prof. art. Marina Novak (predsjednica povjerenstva), prof. art. Milko Pravdić i prof. art. Karolina Šantić Zupan (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Marina Ajduković, predloženica Pravnoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Branka Sladović Franz i prof. dr. sc. Gordana Keresteš (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predloženik Pravnoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Ivan Koprić i prof. dr. sc. Berislav Vukas, Sveučilište u Rijeci (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Zoran Vondraček, predloženik Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Šikić (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Siniša Slijepčević i prof. dr. sc. Vesna Županović (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, predloženica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Balen (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Nenad Tomašić i prof. dr. sc. Dunja Aljinović (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Marko Tadić, predloženik Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Goran Muić (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Andrej Dujella i prof. dr. sc. Vesna Županović (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Dubravko Rogale, predloženik Tekstilno-tehnološkoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Bischof (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Tanja Pušić i prof. dr. sc. Siniša Fajt (članovi povjerenstva); prof. dr. sc. Velimir Sušić, predloženik Veterinarskoga fakulteta, povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavičić i prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (članovi povjerenstva).

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o isplati 2. akontacijske rate sredstava za financiranje javnih visokih učilišta za ak. g. 2023./2024. od 11. travnja 2024., definiran je iznos isplate sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti u iznosu od 4.628.528,50 eura. Ovaj iznos određen je u visini 60 % obračunatog iznosa za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti i financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti, temeljenog na rezultatima za ak. god. 2022./2023.

Stoga je donesena i Odluka o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. u iznosu od 4.628.528,50 eura. Sredstva se raspoređuju sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu kao 2. akontacijska rata za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima za ak. god. 2023./2024. Raspodjela po sastavnicama utvrđena je kao postotni iznos od iznosa sredstava doznačenih sastavnicama za ak. god. 2022./2023., a konačnu raspodjelu utvrdit će Senat posebnom odlukom kada bude isplaćen ukupan iznos za temeljno financiranje materijalnih troškova za ak. god. 2023./2024.

Donesene su i sljedeće odluke: odluku o prihvaćanju bitnih izmjena i dopuna (većih od 40 %) za sveučilišni diplomski studijski program Anglistika (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, lingvistički, prevoditeljski, književno-kulturološki i sveučilišni diplomski studijski program Anglistika (dvopredmetni) smjerovi: nastavnički, lingvistički, prevoditeljski, književno-kulturološki Filozofskoga fakulteta i odluku o prihvaćanju bitnih izmjena i dopuna (većih od 40 %) za sveučilišni diplomski studijski program Španjolski jezik i književnost  (dvopredmetni), smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni Filozofskoga fakulteta. Senat je suglasan s potvrdom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojom se potvrđuje upis u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studij Studij jugoistočne Europe Filozofskoga fakulteta, a prihvaćena su i rješenja o izmjeni i dopuni Dopusnice studijskih programa Filozofskoga fakulteta. Također, usvojen je prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna (do 20 %) za studijske programe doktorskih studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu Filozofskoga fakulteta i Predmoderna povijest Filozofskoga fakulteta.

Usvojen je prijedlog Povjerenstva za doktorske radove za odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti za sve predložene kandidate.

Članovi Senata dali su suglasnost na programe rada predloženika za dekane sljedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: program izv. prof. dr. sc. Ivane Ivanić za dekanicu Metalurškoga fakulteta te programe prof. dr. sc. Marija Dumančića, prof. dr. sc. Blaženke Filipan-Žignić, prof. dr. sc. Tomislava Krznara, izv. prof. dr. sc. Tina Perkova i prof. dr. sc. Vatroslava Zovka za dekana Učiteljskoga fakulteta.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su i odluke Fakultetskih vijeća o izboru dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine: prof. dr. sc. Aleksandra Mešića za dekana Agronomskoga fakulteta, prof. art. Davora Švaića za dekana Akademije dramske umjetnosti, prof. art. Siniše Justića za dekana Arhitektonskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića za dekana Filozofskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Darija Nikića za dekana Fakulteta političkih znanosti, izv. prof. dr. sc. Ivane Grčić za dekanicu Geotehničkoga fakulteta, prof. dr. sc. Domagoja Damjanovića za dekana Građevinskoga fakulteta, prof. dr. sc Slavka Oreškovića za dekana Medicinskoga fakulteta i prof. dr. sc. Marina Vodanovića za dekana Stomatološkoga fakulteta.

Također, potvrđena je i odluka Fakultetskoga vijeća Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta o izboru obnašateljice dužnosti dekanice Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Branke Levaj za razdoblje od 18. svibnja 2024. do 30. rujna 2024. godine.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i sljedeći prijedlozi: Pravilnik o dodjeli počasnoga naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis i professor emeritus sastavnica, Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnik o priznavanju prethodnog neformalnoga i informalnoga učenja Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Senata dali su suglasnost i za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od šesto tisuća eura: dekanu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za projekt Fostering the innovation capacities and skills for marine robotics deployment for monitoring and prevention of marine pollution; dekanici Stomatološkoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za kupnju nekretnine na adresi Selska 136, Zagreb, i dekanu Pravnoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora nakon provedene javne nabave o izvođenju građevinskih radova prilikom cjelovite obnove zgrade Pravnoga fakulteta na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.M20.054.

Također, prihvaćen je Sveučilišni kalendar za 356. akademsku godinu 2024./2025. te plan događanja, sa sjednicama Senata, važnijim obljetnicama i proslavama dana fakulteta i akademija u akademskoj godini 2024./2025 te su odobreni i sljedeći naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Gljive Gorskog kotara, Wholesale and Retail Business i Priručnik za laboratorijske vježbe iz kemije.Top