Vijest
10.04.2024

Istaknuti zaključci i odluke 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.

Sedma redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. održala se 9. travnja 2024., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na početku sjednice i nakon prihvaćenoga zapisnika, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:

- Od 12. do 14. travnja 2024. u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održavat će se treći MUZZA tjedan znanosti u organizaciji Udruge za popularizaciju znanosti, tehnologije, kulture, edukaciju i održivi razvoj društvaMUZZA i Sveučilišta u Zagrebu. U projekt su uključene 24 sastavnice Sveučilišta, a u tri dana posjetitelji će moći uživati u 50 radionica koje će im omogućiti interaktivni susret s različitim područjima znanosti i znanstvenicima.     

- 15. ožujka 2024. održana je konstituirajuća sjednica Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o tijelu koje je osnovano na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 23. siječnja 2024. Gospodarski savjet čini 12 predstavnika gospodarsko-financijskoga sektora, odnosno tvrtki i institucija: Adris grupa d. d., AKD – Agencija za komercijalnu djelatnost, Ericsson Nikola Tesla d. d., HEP – Hrvatska elektroprivreda d. d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak – HBOR, Hrvatska udruga poslodavaca – HUP, Infobip d. o. o., Institut Ruđer Bošković – IRB, Končar – Elektroindustrija d. d., Orbico d. o. o., Pliva Hrvatska d. o. o. i Podravka d. d.      

- 19. ožujka 2024. predstavnici gradišćanskih Hrvata posjetili su Sveučilište u Zagrebu, a tema razgovora bila je pomoć koju Sveučilište u Zagrebu može pružiti Knjižnici „Filip Kaušić“. Knjižnica nosi ime isusovca i prvoga rektora Sveučilišta u Zagrebu koji se 1667.  godine obratio rimskom caru i ugarsko-hrvatskom kralju Leopoldu I. s molbom da se zagrebačka Isusovačka akademija uzvisi na sveučilište. Izaslanstvo je predvodio dr. Herbert Gassner.     

- 20. ožujka 2024. održan je sastanak s gđom Marinom Gršković, zaposlenicom Europske komisije na poslovima financiranja sveučilišta. Na sastanku se razgovaralo o programskim ugovorima koje potpisuju sveučilišta u Republici Hrvatskoj te o smjernicama koje se nalaze u okviru Europske komisije.      

- 27. ožujka 2024. rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić sudjelovao je na trećem Hrvatsko-slovenskom poslovnom forumu u Opatiji. Glavne teme ovogodišnjega foruma bile su ulaganja u građevinarstvo, novi načini gradnje radi postizanja Europskoga zelenog plana, digitalizacija, dekarbonizacija i izazovi povezani s radnom snagom, s težištem na željeznici, za koju se najavljuju velika ulaganja, a rektor Lakušić predstavio je najvažniji strateški projekt Republike Hrvatske – Znanstveno-učilišni kampus Borongaj.       

- 8. travnja 2024. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković obišao je Znanstveno-učilišni kampus Borongaj te podupro projekt njegova razvoja. Istaknuo je kako je Sveučilište u Zagrebu kičma hrvatskoga obrazovnog sustava i važno za razvoj zemlje. Zaključio je da će njegova realizacija osvježiti glavno hrvatsko sveučilište, doprinijeti razvoju gospodarstva i zadržavanju mladih u Hrvatskoj. Na predstavljanju ZUK Borongaj rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić predstavio je planirane projekte te je istaknuo njegovu važnost za samo Sveučilište, Grad Zagreb, ali i hrvatsko gospodarstvo. Istaknuo je da je gospodarski razvoj države potrebno bazirati na snažnom istraživanju nastalom povezivanjem sveučilišta i gospodarstva, a izgradnje gospodarstva ne može biti bez sveučilišta s razvijenim kampusima. Kampusi moraju biti žarišta inovacija i novih tehnologija. Potpora Vlade ključna je za uspješnu suradnju akademske zajednice i gospodarstva.        

- 22. ožujka 2024. održan je skup Dani potresnog inženjerstva 2024: Obnova zgrada javne namjene oštećenih potresom'. Na samu 4. obljetnicu zagrebačkoga potresa Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo (HCPI), a pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatske komore inženjera građevinarstva, organiziralo je skup na kojemu je detaljnije predstavljena problematika cjelovite obnove zgrada javne namjene iz različitih perspektiva te je napravljen osvrt na protekle godine aktivnosti i ostvarene rezultate.

U nastavku sjednice Senat je donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025.  U  ukupnoj upisnoj kvoti od 8388 upisnih mjesta njih 6998 predviđeno je za redovite studente (hrvatske i državljane EU-a), 910 za izvanredne i 480 mjesta za strane studente. Ukupna upisna kvota umanjena je za 153,5 upisnih mjesta (1,8 %)u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada je iznosila 8541,5.

Donesene su i odluke o ustroju i izvedbi novih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studijskih programa Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta: za sveučilišni diplomski studijski program Računarstvo i matematika; za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Biologija i kemija, smjer: nastavnički; za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Fizika i kemija, smjer: nastavnički; za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Matematika i fizika, smjer: nastavnički; za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Fizika i informatika, smjer: nastavnički. Također, prihvaćene su i sljedeće odluke: odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna (do 20 %) za studijski program sveučilišnoga interdisciplinarnoga specijalističkoga studija Poslovno upravljanje u graditeljstvu MBACon Sveučilišta u Zagrebu;  odluka o prihvaćanju bitnih izmjena i dopuna (od 20 % do 40 %) za sveučilišni diplomski studijski program Švedski jezik i kultura (dvopredmetni), smjerovi: lingvistički i prevoditeljski Filozofskoga fakulteta, te odluke o prihvaćanju bitnih izmjena i dopuna (više od 40 %) za sljedeće studijske programe Filozofskoga fakulteta: za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni), smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki; za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Ruski jezik i književnost (dvopredmetni), smjerovi: nastavnički i prevoditeljski; za sveučilišni prijediplomski (dvopredmetni) i diplomski (jednopredmetni) studijski program Filozofija. Senat je donio i odluku o ustroju i izvedbi sveučilišnoga kolegija na engleskome jeziku: Trans-sectoral Collaborative Governance in Urban Settings / Međusektorsko i kolaborativno javno upravljanje u urbanim područjima Pravnoga i Arhitektonskoga fakulteta. Senat je suglasan i s potvrdama Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu u Upisnik studijskih programa za sljedeće studijske programe Akademije likovnih umjetnosti: za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Animirani film te za sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Slikarstvo.

Senat je prihvatio i prijedlog Fakultetskoga vijeća Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za pokretanje postupka za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću te imenovanje stručnoga povjerenstva. Prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić redoviti je profesor i voditelj Odsjeka za geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri te najugledniji živući seizmolog hrvatskoga podrijetla.

Članovi Senata dali su suglasnost na programe rada predloženika za dekane sljedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: program prof. art. Davora Švaića za dekana Akademije dramske umjetnosti, program prof. dr. sc. Domagoja Tončinića za dekana Filozofskoga fakulteta, programe izv. prof. dr. sc. Ivane Grčić i prof. dr. sc. Sanje Kovač za dekanicu Geotehničkoga fakulteta, program prof. dr. sc. Domagoja Damjanovića za dekana Građevinskoga fakulteta, programe prof. dr. sc. Ivana Karlića i prof. dr. sc. Tomislava Kovača za dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta i program prof. dr. sc. Slavka Oreškovića za dekana Medicinskoga fakulteta.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su i odluke Fakultetskih vijeća o izboru izv. prof. dr. sc. Ante Bilića Prcića za dekana Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta, prof. dr. sc. Vedrana Bilasa za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Zdenka Tonkovića za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Zrinke Rajić za dekanicu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta i prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac za dekanicu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta.

Odobreni su i sljedeći naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Multirezistentne bakterije – odabrana poglavlja i Uvod u makroekonomsko modeliranje.

Prihvaćena je i odluka da se prof. dr. sc. Tomislavu Josipu Mlinariću, prorektoru za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom, produlji mandat privremenoga voditelja Stručnoga vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu za šest mjeseci.

Članovi Senata dali su suglasnost i za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od šesto tisuća eura: dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za projekt Elektronički senzorski sustavi s niskom potrošnjom energije za detekciju akustičnih događaja, dekanu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za realizaciju projekta Snimanje stanja kolnika državnih cesta i obrada podataka te izrada izvješća s naručiteljem Hrvatskim cestama d. d. i dekanu Građevinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje ugovora za realizaciju projekta ASCCENT – Active storage of captured CO2 in net zero construction, HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02.Top